Samhälle

Ny forskning: så förändras sjukvården under de kommande 50 åren

En vit robot, ansikte och del av överkroppen. Man ser en del av en datorskärm som den bär på. Det står i ett rum där bakgrunden består av bruna tegelväggar.

Den tekniska utvecklingen går fort. Under de kommande 50 åren kommer hälso- och sjukvården över hela världen att förändras, med bland annat ökad användning av AI och robotik. Trender visar också att klimatförändringar, svält och sjukdomar kan påverka hur branschen förändras. Forskare vid Mälardalens universitet (MDU) har i en studie beskrivit hur framtidens vård kan komma att se ut.


I studien beskriver forskarna viktiga trender och faktorer som de tror påverka hälso- och sjukvårdens utveckling under de kommande 50 åren. Forskarna baserar sina slutsatser på intervjuer med medicinska experter och omfattande erfarenheter från hälsovårdsmarknaden.

Forskningen visar att vi på kort sikt, inom de närmaste 5–10 åren, kommer att kunna se en ökning av välfärdsteknologi inom branschen, med användning av AI och robotik. Telemedicin, vilket innebär medicinsk vård på distans, förväntas också öka, liksom värdebaserad sjukvård där sjukhus får sin finansiering baserat på resultat.

På medellång sikt, inom 10–30 år, kommer förmodligen en ökning av databaserad individualisering inom sjukvården. Det innebär att patientens personliga data används för diagnos, behandling och förebyggande av sjukdomar. Bärbara enheter för behandling av till exempel hjärtsjukdomar och diabetes får troligen en betydande påverkan på utvecklingen av läkekonsten.

– Denna patientcentrerade vård innebär en övergång från traditionella till mer innovativa och personliga metoder. Det säger Ignat Kulkov, forskare och postdoktor vid MDU.

På lång sikt, inom 30–50 år, sker sannolikt en ökning av antibiotikaresistens, men också en förbättring av den antibiotika som finns tillgänglig. Forskarna tror också att den teknologiska utvecklingen och vår hektiska livsstil kommer att leda till en ökad mängd fall av exempelvis depressioner och tvångsbeteenden.

På medellång och lång sikt kommer sjukvården sannolikt också vara påverkad av exempelvis klimatförändringar. Dessa kan i värsta fall leda till hunger, våld och en ökad risk för sjukdomar. Det finns också stora risker att de mest utsatta och fattiga i samhället blir de mest drabbade dessa effekter.

– Förmågan att anpassa sig till och svara på dessa oförutsägbara situationer kommer att vara avgörande för den framtida utvecklingen av sjukvårdsbranschen, säger Ignat Kulkov.

Ökat hållbarhetsfokus bidrar till utvecklingen

Studien framhäver också att ökat hållbarhetsfokus kan bidra positivt till utvecklingen av sjukvårdsbranschen. Hållbar medicin, med minskat koldioxidutsläpp och ökad användning av återvinningsbart material i hälsovårdsmiljöer, blir förmodligen allt viktigare. Det kan också ge en konkurrensfördel. Detta kan främja innovation, förbättra resurserna och påverka utvecklingen positivt, enligt Ignat Kulkov.

– Det är viktigt för både sjukvården och samhället att förstå vart utvecklingen är på väg. Samhället behöver kunna förutsäga mer exakt vilka förmågor och resurser som krävs för nya metoder inom medicinsk vård. Vi tror att många intressenter, exempelvis läkare, patienter och beslutsfattare men också leverantörsföretag, försäkringsbolag och universitet kommer att dra nytta av sådana här resultat. Studien kan fungera som en grund för att skapa en mer anpassningsbar och hållbar hälso- och sjukvård för framtiden, säger Ignat Kulkov.


Viktiga trender och faktorer som påverkar sjukvårdens utveckling under de kommande 50 åren, enligt forskarna:

  • Välfärdsteknologi kommer att påverka branschen på kort sikt, med användning av AI, robotik och telemedicin.
  • Effektivare behandlingar genom patientcentrerad och individanpassad vård kommer att påverka på kort och medellång sikt.
  • Klimatförändringar, oförutsedda faktorer och globala hot, såsom pandemier och krig, är faktorer som kan påverka på medellång och lång sikt.
  • Ökat hållbarhetsfokus, med mer miljövänliga metoder och mindre klimatpåverkan, är en viktig utvecklingsfaktor.

Foto: Alex Knight, Unsplash

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar