Planeten

Jag orkar inte mer sa planeten
Ni smälter mig till floder
Ni torkar ut mig så att jag knappt kan andas
Ni dränker mig till tårar
Ni tunnar ut mig så att jag inte kan skyla mig
Ni hettar upp mig så att jag bränner mig
Ni skövlar i min trädgård
Ni utrotar mina skyddslingar
Ni stressar mig till bristningsgränsen.

Text: Sören Fernqvist

Foto: Monica Atterberg

Dikten har tidigare varit publicerad i Uppsala Kulturförenings antologi “Pusselbitar”, som utkom 2013.