1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Jag har lång erfarenhet från i princip alla nivåer i svensk politik och har därför möjlighet att börja uträtta saker från dag ett i Europaparlamentet. Bland annat har jag jobbat i riksdag i regering med miljöfrågor, jag har varit regionråd med ansvar för att fördela EU-medel och jag har viss erfarenhet av kommunpolitik. Jag har stora kontaktnät i näringsliv, bland lärosäten, i föreningsliv och i svensk politik vilket gör att jag snabbt kan förankra mig, plocka upp idéer och driva politiska frågor framåt.

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

ALDE- den liberala partigruppen

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Klimat. Det viktigaste är att hela Europa förmår att fullfölja Parisavtalet. Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Centerpartiet anser att vi helst bör gå längre och genomföra 55 %-iga reduktioner till år 2030. Utsläppshandeln är viktig för att lyckas.

Forskning. För att lyckas med klimatfrågan krävs bland annat att EU avsätter forskningsresurser som innehåller samarbeten mellan lärosäten och näringsliv, dvs tillämpad forskning för att nå klimatmålen. EU:s forskningsmedel är överhuvudtaget viktigt för att klara skiften i fråga om teknologier och omstrukturering av industri osv.

Sammanhållning. För att uppnå klimatmål, men framför allt för att hålla samman Europa rent demokratiskt behövs en sammanhållningspolitik. EU:s strukturfonder, dvs regionalfonden och socialfonden är viktiga verktyg för att stödja landsbygdsutveckling och förhindra socialt utanförskap i Europa.

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
    Svara på max 15 rader (12 p)!

EU ska i första hand fördjupa det ekonomiska samarbetet, dvs främja konkurrens och inre marknad. Leksaker eller möbler som säljs inom EU ska uppfylla vissa krav vad gäller miljö och social hållbarhet, dvs standardiseras i syfte att utestänga ”billig skit” från EU:s inre marknad. Företag som vill växa med kvalité och Europas bästa för ögonen ska premieras. Tack vare ett starkt samarbete inom EU kan EU också vara en global aktör som kan ställa krav på USA i Asien att ha schyssta spelregler inom handel och ekonomi. EU behöver ingen social pelare, socialpolitik och familjepolitik ska bedrivas på nationell nivå.