EU-val 2019

Fredrick Federley, Kandidat #1 Centerpartiet

  1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Jag och Centerpartiet har under mandatperioden levererat stärkt djurvälfärd, högre klimatambition och stärkta regler för sund och säker mat, men mer måste göras. Vi vill fortsätta bekämpa högerpopulismen, höja klimatambitionerna och se till att vi har sund och säker mat i Sverige och Europa. När auktoritära, nationalistiska och populistiska krafter sveper över Europa kommer Centerpartiet visa att en annan väg är möjlig. Vi vill se ett medmänskligt EU som tar gemensamt ansvar för att på ett bättre och säkrare sätt hjälpa människor på flykt. Klimatmålen måste höjas och utsläppen minska och fortsätta arbetet för att minska antibiotikaresistensen, en giftfri vardag och mindre skräp och plaster i hav och vattendrag. Jag vill också fortsätta mitt arbete med att ställa tuffare krav på djurvälfärd, något som också skulle öka svenska bönders konkurrenskraft.

  

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

 ALDE (Alliansen liberaler och demokrater för Europa).

 

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Demokrati och frihet: Ta kampen för grundläggande värderingar, mot högerpopulism och för medmänsklighet. Vi vill se ett medmänskligt EU som tar gemensamt ansvar för att på ett bättre och säkrare sätt hjälpa människor på flykt.

Miljö- och klimat: Höja klimatmålen och sänka utsläppen, öka satsningarna på forskning om grön teknik och fortsätta arbetet för att minska antibiotikaresistens, en giftfri vardag och mindre skräp och plast i hav och vattendrag.

Djurvälfärd och säker mat: Göra livsmedelsproduktionen mer hållbar och att kraven på djurvälfärd höjs till svensk standard. Något som också skulle öka svenska bönders konkurrenskraft.

  

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter! Svara på max 15 rader (12 p)!

Centerpartiet anser inte att dessa frågor ska föras upp till EU-nivå, och vi har därför motsatt oss den sociala pelaren. För att den svenska modellen ska kunna värnas är det viktigt att se till så att den inte undergrävs av en social pelare och långtgående regleringar av arbetsmarknaden på EU-nivå. Den svenska arbetsmarknadsmodellen är en nationell fråga och ska skötas nationellt. Sociala pelaren kan också leda till harmonisering som kan underminera den svenska välfärden, och det skulle vara mycket olyckligt. Grunden för förbättrade levnads- och arbetsvillkor är att EU är öppet för omvärlden, och att konkurrenskraften i EU-länderna är stark. Samtidigt ska det vara en självklarhet att EU:s medlemsländer och unionen som helhet värnar mänskliga fri- och rättigheter och de grundläggande värderingar som EU-samarbetet vilar på.

 

Relaterade artiklar