EU-val 2019

Ana Rubin, Kandidat #2 Vänsterpartiet

Ana Rubin
  1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Det ska du inte. Du ska rösta på Vänsterpartiet. Vi driver den gemensamt beslutade politiken efter bästa förmåga. Listan är satt utifrån att vi genom ett ökat stöd, och fler mandat, kan driva politiken i enlighet med partiets prioriteringar.

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

GUE/NGL (Förenade Europeiska Vänstern/Nordisk Grön Vänster)

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

De frågor som Vänsterpartiet går till val på. Frågor som alla utgår från paroller: Ett Europa för alla – inte bara för de rika. Av våra fokusområden, klimatet, mänskliga rättigheter och antirasism, kvinnors rättigheter, en bra arbetsrätt och en demokratisering av EU, är det troligt att jag kommer att arbeta med fokus på arbetsvillkor och sociala rättigheter. Men givetvis tar jag ansvar för hela programmet.

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
    Svara på max 15 rader (12 p)!

Schyssta arbetsvillkor och sociala rättigheter måste värderas minst lika högt som den fria rörligheten för tjänster och kapital. Det behöver skrivas in i fördragen som ett socialt protokoll. Vi i Vänsterpartiet är generellt sett mot att EU får mer makt, samtidigt som vi gärna ser samarbete mellan EU-länder. Idag sätter EU:s arbetsmarknadspolitik företagens behov över arbetstagarnas rättigheter, det är inte rimligt. Vi vill ha ett EU för alla, inte bara för några få rika.

Relaterade artiklar