EU-val 2019

Karin Karlsbro, Kandidat #1 Liberalerna

Karin Karlsbro
  1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Jag är en varm EU-vän som är mycket positiv till EU. Den inre marknaden med över en halv miljard människor är själva motorn för jobb, tillväxt och välfärd i Sverige. Jag representerar Liberalerna, ett parti som vill att EU fördjupar samarbetet kring de stora utmaningar vi står inför när det gäller brottslighet och terrorism, klimatfrågor och Europas säkerhet. Jag är beslutsam och otålig med erfarenheter från både politik och näringsliv.

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

ALDE

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

När nationalister och populister vill försvaga EU säger vi ja till mer samarbete, öppenhet och en gemensam europeisk framtid. Det duger inte att samarbeta lite lagom för att lösa de riktigt stora frågorna: klimatet, säkerheten och jobben.

EU ska ta ledningen i klimatarbetet. Vi vill ha en europeisk koldioxidskatt, för att minska utsläppen och bana väg för ny grön teknik. Bara med gemensamma beslut kan vi göra ordentlig skillnad: få ner plastanvändningen, bli av med kolkraften, göra jordbruket miljövänligare och få till smartare och fossilfria transporter.

EU ska sätta hårdare press på medlemsländer som inte respekterar mänskliga rättigheter. Vi vill införa ekonomiska sanktioner mot EU-länder som till exempel frångår rättsstatens principer eller inskränker pressfriheten

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
    Svara på max 15 rader (12 p)!

Vi Liberaler stödjer den sociala pelaren, som ett är handslag mellan EU:s medlemsstater om att se till att alla européer ska få rätt till grundläggande social trygghet. EU:s medlemsländer måste ta ansvar för sina medborgare. Den inre marknaden måste fungera på ett socialt hållbart sätt, då kan också den fria rörligheten värnas.

Relaterade artiklar