1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

För att jag vill ta kampen mot högerpopulistiska nationalister, för att jag vill se en gemensam europeisk migrationspolitik, för att stärka den liberala demokratin.

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

Alde

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Jämställdhet, migrationspolitik, tillgänglighetspolitik, frihet.

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter! Svara på max 15 rader (12 p)!

Tanken med den sociala pelaren var att den skulle innehålla rekommendationer och riktlinjer. Inte lagstiftning. Därför är jag positiv till den första utformningen.
Lagstiftning inom sociala området på EU nivå är inget jag eftersträvar.

Samarbeta kring gränsöverskridande frågor: miljö, klimat, migration, demokrati, organiserad brottslighet, biståndet, den inre marknaden – där kan vi samarbeta mer!

Men inte i skattefrågor, sociala frågor. Det finns stora skillnader i standarder och i lagstiftning. Vi bör satsa på sammanhållningspolitiken mer. Skillnaderna är för stora och då riskerar vi att gå bakåt istället för framåt.