1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Jag vill kämpa för att demokratiska värderingar och gemensamma regler ska respekteras av alla EU-länder. För detta är avgörande om EU-samarbetet ska fungera väl. Jag vill se ett EU som fokuserar på att lösa de stora frågorna som också är viktigast för Sverige: att minska klimatutsläppen, få en hållbar migration, öka tryggheten mot kriminalitet och investera i mer handel för grön och hållbar tillväxt.

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

EPP – Europeiska folkpartiet

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

  • Försvara demokrati och frihet. Dra in EU-bidragen och öka sanktionerna mot länder som skadar demokratin. Riva upp EU:s nya copyrightlag och värna om yttrandefriheten på internet.
  • Ett hållbart klimat. Bygga ut kärnkraften, mer förnybart och satsa på grön frihandel för att Europa ska klara klimatmålen. Rädda havsmiljön i Östersjön och förbjuda bottentrålning.
  • Mot EU-skatter och byråkrati. Stoppa EU-skatter, höjd EU-avgift och byråkrati. Sveriges intressen måste försvaras i EU och skattepengar ska användas effektivt.
  • Ett tryggare Sverige. Stärka europeiskt polissamarbete för att bekämpa kriminalitet och stoppa terrorism, stöldligor och människohandel.
  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
    Svara på max 15 rader (12 p)!

Vi moderater har varnat för en ny ordning där alltmer av välfärdspolitiken bestäms på EU-nivå istället för i Sverige. Jag, och mitt parti, anser att politiska beslut ska fattas så nära människor som möjligt. EU ska fokusera på frågor och problem som Sverige inte kan hantera eller lösa på egen hand.

Andra EU-länder ska alltså inte ha möjlighet att detaljreglera svensk välfärd eller arbetsmarknad. Däremot har vi gemensamma problem med kriminalitet, klimat och terrordåd. EU ska fokusera på de områden där det finns tydliga fördelar med gemensamt agerande.