1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Därför att jag kommer att ifrågasätta makten och bli ett verktyg som ger röst till de som är exkluderade i samhället. Jag kommer med all min kraft att motverka nationalistiska partiers framväxt i Europa och använda alla möjligheter för att driva en feministisk politik vilket förutsätter en progressiv och dekolonial handels- och miljöpolitik.

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

Vårt första mål är att flera feministiska partier som finns i Europa lyckas komma in i EU parlamentet och tillsamman kunna skapa en feministisk partigrupp.

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Demokrati, fred och mänskliga rättigheter är centrala frågor för mig. Därför kommer jag att driva stark frågor som har att göra med förstärkande av demokrati, mänskliga rättigheter, fred och militär nedrustning. Slut på vapenexport är ett måste för att ge diplomati och politiska lösningar en chans. Det är ett specifikt område som jag tänker satsa mycket tid på. Dessutom kommer jag att driva stark flyktingpolitik fråga. Jag är själv flykting och jag vet hur viktig det är att skapa lagliga och säkra vägar till Europa.

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
    Svara på max 15 rader (12 p)!

Jag är övertygad om att det behövs samarbete över gränserna för att garantera mänskliga rättigheterna och de sociala, ekonomiska eller kulturella rättigheterna. Därför ställer jag mig positiv till den. Jag är oroad över en eventuell urholkning av arbetsrätten genom den retorik som okritiskt anammar en flexibel arbetsmarknad som kännetecknas av Flexicurity. Jag tycker att de arbetssökande/arbetslösa ska ges trygghet genom arbetslöshetsersättning. Vi vill bibehålla och stärka arbetsrätten och säkerställa trygga anställningar.

Frågor där samarbete är nödvändig är mänskliga rättigheter, sociala, klimat, forskning och migration frågor. Frågor där jag tycker att det inte går att samarbetas är försvarssamarbete och  militärupprustning. Jag är emot att EU skapar en egen armé och att det ska drivas försvarssamarbete PESCO. Dessa resurser som går till att förstärka militär industri bör gå till arbetet för jämställdhet och jämlikhet.

Fotograf: Oscar Stenberg.
Bilden är ett montage