1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Vi har inte personval, så en röst på Vänsterpartiet räcker bra. Den ska man lägga för att det behövs ett nytt europeiskt samarbete där människor och klimat går före marknadsintressen. Vi har en politik för vanligt folk, står upp för arbetsrätt, sociala villkor, mänskliga rättigheter, jämlikhet och demokrati. Och vi är, precis som i Sverige, den starkaste motkraften till de högerextrema.

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

Förenade Europeiska Vänstern/Nordiska Gröna Vänstern, GUE/NGL

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Schyssta arbetsvillkor
Högre klimatambitioner
Stärkt demokrati

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
    Svara på max 15 rader (12 p)!

Den Sociala Pelaren är bra i den meningen att för första gången på många år så talar EU:s ledare inte bara om åtstramningar, utan också om sociala rättigheter.

Vänsterpartiet säger ja till den sociala pelarens principer, men understryker att beslut om arbetsmarknad- och socialpolitik inte ska flyttas till EU-nivå. Vi har den ”svenska modellen” där arbetsmarknadens parter gör upp med varandra. Beslut skall inte fattas av EU eller någon annan.
Vi behöver däremot komma tillrätta med utnyttjande av arbetskraft och lönedumpning och kan därför tänka oss ett golv för att höja
levnads- och arbetsvillkor för medborgare i andra medlemsländer, men parterna på svenska arbetsmarknaden måste alltid få enas om bättre villkor än de miniminivåer EU har. Det ska självklart vara lika lön för lika arbete i Sverige, enligt de kollektivavtal vi har, oavsett om man är gästarbetare från annat land.
Socialpolitiken skall också beslutas på nationell nivå, utan inblandning från EU.
Sociala pelaren betonar medlemsländernas sociala ansvarstagande, men har ingen juridisk status idag.