Jag var en gång
perfekt
Sen blev allt
defekt
Korrekt ?!?

Jag var en gång
en förtvivlad och rädd skugga
av min gestalt
tvivlandes
min egen existens

Jag var en gång
det var svårt
hårt

att överleva

Jag var en gång
mitt ursprungs grund
att utvecklas
till idag
dagsform
utifrån igår
avgörande för hur jag mår
hur jag läker mina sår
det går

Jag var en gång
den gången tog mej hit
att vara
att leva
Jag var en gång utan liv
utan hopp
hoppades

Jag förändrades
kom till mej
återuppstod
återupprättade
min rätt att vara
Jag är
här

 

Text och foto: Ylva Kristina Larsson