Jag trivs bäst i slutna sällskap. Detta för att jag helt saknar skådespelarbegåvning. Ty här i livet måste vi människor förställa oss, spela litet grand med gester och dylikt. Till exempel så ljuger vi i medeltal åtta gånger per dag enligt forskare. Jag ljuger aldrig. England har så bra skådespelare därför att vardagslivet och det sociala har varit teatraliskt, det vill säga folk har tvingats få spela. Därför är jag litet grand en förlorare i det öppna, sociala livet men kommer bättre till min rätt i privata slutna sällskap.


Text: Rickard Myrberg

Foto: Mohamed Hassan, Pixabay