Jag känner mig trygg med vården men det beror på tur.

Jag upplever att den fasta kontakten i form av läkare är värdefullast. Hen fungerar som spindeln i nätet och ger struktur. Struktur som leder till en långsiktig plan för min vård.

Jag stiger in i psykiatrins hus och tycker det känns modernt. Det är stora fönster och full insyn men det känns öppet, som om vården här inte ska smusslas undan. Personal med vita kläder förhöjer känslan av professionalitet och att de tillhör resten av Akademiska. Här måste det bedrivas modern vård.

Vården känns trygg. Den bedrivs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, det vill säga kompetens. Jag har haft tur med vården. Har jag en engagerad läkare som lyssnar och agerar. Hen är förberedd och följer upp. Informerar om tillgången till andra delar av samhället där en patient kan få vård och stöd, samt erbjuder utbildning i sjukvårdens regi. Det är viktigt med information, struktur och kompetens. Då gör ett ibland ett respektlöst bemötande inte så mycket. Hen är noga med att förnya läkemedel, skriva sjukintyg och skicka hem dem till mig snarast och ger mig återbesökstid. Jag slipper oroa mig för att bli bortglömd, vilket har hänt tidigare.

Vården är tillgänglig. Jag har en sjuksköterska som jag kan ringa till om det krisar. Hon kan då förmedla en snabb kontakt med min läkare.

Det har inte alltid varit så. Jag har undrat vad uttråkade läkare och hyrläkare håller på med. De glömmer att informera om utbildningar, läkemedel, andra vårdkontakter och dåligt förberedda. Jag upplevde vården som godtycklig och kortsiktig.

 

Text: Karin Olin-Knutsson

Foto: Monica Atterberg