Det finns ett samband mellan relationen till ägaren och stressnivån hos hunden. Detta enligt en studie från Linköpings universitet. Fynden, som publicerats i tidskriften Scientific Reports, pekar dessutom på att det finns skillnader mellan olika hundraser när det gäller samband mellan hundens stress och faktorer hos ägaren.


Forskare vid Linköpings universitet har undersökt om hundars stressnivåer påverkas av människorna som hundarna bor ihop med. Stressnivåerna över flera månader kan avläsas hos både hundar och människor i de stresshormoner som lagras in i hårstrån efterhand som de växer.

Hundägaren fyllde i enkäter om sin och hyndens personlighet

I den aktuella studien samlade forskarna in hår från både hundar och ägare och mätte halterna av kortisol, det viktigaste stresshormonet. Forskarna var bland annat intresserade av om det finns skillnader mellan olika hundraser. Genom avel har olika hundraser selekterats fram för att passa bra för olika typer av uppgifter. I studien ingick 18 stycken hundar av raser som är avlade för självständig jakt, som jämthund, gråhund, och tax. En annan grupp var raser av urhundstyp. De ligger genetiskt sett närmare förfadern vargen jämfört med andra raser, som shiba, basenji, och Siberian husky. Totalt 24 hundar ur denna grupp deltog i studien. Alla hundägare fyllde i enkäter om både sin egen och hundens personligheter. De fick också besvara en enkät om sin relation till hunden. Hur upplevde ägaren interaktionen med hunden, känslomässig närhet till hunden och i hur stor utsträckning var det besvärligt att ha hund?

Ägarens personlighet viktig för stressen hos vissa raser

– Resultaten visade att ägarens personlighet hade betydelse för jakthundarnas stressnivåer, men intressant nog inte för raserna av urhundstyp. Dessutom visade det sig att relationen mellan hunden och ägaren hade betydelse för hundens stressnivå. Men resultatet var återigen svagare för raserna av urhundstyp. Det säger Lina Roth, universitetslektor vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM, vid Linköpings universitet.

I en tidigare studie har samma forskare sett att vallhundar, som är selekterade för samarbete med människan, speglar ägarens långtidsstress. När forskarna i den nya studien dessutom la till uppgifterna om vallhundarnas relation till ägaren visade sig relationen ha betydelse även för vallhundarnas långtidsstress.

Forskarna drar slutsatsen att långtidsstressnivåer hos raserna av urhundstyp är minst påverkade av ägaren och deras relation tillsammans. Jakthundarna visar tydliga associationer mellan både ägarens personlighet och deras relation tillsammans. Men det är alltså bara vallhundarna som visar på den unika synkroniseringen i långtidsstress med människan.

– Vi tror att stress-synkroniseringen har sin grund i att vallhundarna är framavlade för samarbete med människan. Men relationen till ägaren och ägarens personlighet är viktiga parametrar som påverkar synkroniseringen av stressnivåer, säger Lina Roth.

Delar av studien är finansierade med stöd av Svelands Stiftelse.


Foto: Nancy Sticke från Pixabay

Artikeln: Long term stress in dogs is related to the human–dog relationship and personality traits”, Amanda Höglin, Enya Van Poucke, Rebecca Katajamaa, Per Jensen, Elvar Theodorsson och Lina S. V. Roth, (2021), Scientific Reports, publicerad online 21 april 2021, doi: 10.1038/s41598-021-88201-y