Vill du engagera dig i en förening som arbetar med att öka kunskap och öppenhet, bryta fördomar och motverka stigma kring psykisk ohälsa?

Nu söker Hjärnkoll Uppsala län både yngre (18–25 år) och äldre (60+) Hjärnkollsambassadörer. Hjärnkoll har ambassadörer över hela landet. Det är kvinnor och män med egna erfarenheter av psykisk ohälsa, antingen självupplevda eller som anhöriga. Ambassadörerna föreläser på skolor, arbetsplatser, myndigheter, i föreningar med mera. De kan också ta uppdrag inom en Hjärnkollsförening, som att stå vid bokbord eller delta i andra aktiviteter som Hjärnkoll anordnar. 

Läs mer om vad det innebär att vara Hjärnkollambassadör på Hjärnkolls hemsida.

Ett första steg är att du får en grundläggande supporterutbildning som ger förståelse för Hjärnkolls vision, mål och budskap. Om det känns rätt för dig och för Hjärnkoll kan du sedan utbilda dig till Hjärnkollambassadör och få uppdrag som att föreläsa, delta i panelsamtal m.m.

Du som är intresserad, kontakta Hjärnkolls verksamhetsledare/samordnare Mari-Anne Bonin, info@hjarnkoll-uppsalalan.se, tel. 076-790 95 68.


Foto: Pixabay