EU-val 2019

Heléne Fritzon, Kandidat #1 Socialdemokraterna

Heléne Fritzon
  1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Jag har en lång erfarenhet av att arbeta på medborgarnas uppdrag, att göra vårt samhälle jämställd och jämlikt på flera nivåer. Alla mina år i politiken har lärt mig att man måste ha en bestämd vilja för vilken riktning man vill gå men samtidigt även lyssna och lära sig av andra.

Jag vill ha ett Europa där vi samarbetar och gör det bättre för vanligt folk. Ett Europa som står upp för våra demokratiska värderingar. Ett Europa där trygghet på jobbet inte kan förhandlas bort. Ett Europa som är världsledande i klimatomställningen. Till dig som värnar om Sverige och Europas framtid – ta ställning med oss socialdemokrater den 26:e maj

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

S&D (Socialists and democrats)

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Jag kommer driva de frågor som vi socialdemokrater går till val på med särskild fokus på att mota tillbaka högerextremismen, arbeta för ett mer jämställt och jämlikt Europa samt driva en offensiv klimatpolitik.

Idag står var tredje kvinna i EU utan jobb. Så kan vi inte ha det. Det är en slöseri med kvinnors kunskaper och Europas ekonomiska tillväxt.

Samtidigt kommer jag göra mitt yttersta för att värna om svenska arbetares löner och villkor. Vi kan inte ha en situation där oseriösa företag utnyttjar utländsk arbetskraft samtidigt som svenska löner och villkor dumpas. Det skadar seriösa företag som vill göra rätt för sig, det är skadligt för svenska arbetare som får konkurrera med betydligt lägre löner och det är skadligt för den utländska arbetskraften som får arbeta under orimliga arbets- och levnadsvillkor.

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
    Svara på max 15 rader (12 p)!

Socialdemokraterna värnar den svenska modellen där starka parter förhandlar fram kollektivavtal. På en marknad med fri rörlighet är det viktigt att människor inte blir handelsvaror. Den sociala pelaren är nödvändig för att väga upp balansen mellan människor och marknad. Därför tycker jag att EU återigen ska sätta medborgarnas intresse framför marknadsintresse.

Vi tycker det är viktigt att EU försvarar demokratin och människors lika värde i en tid när högerpopulistiska krafter runt om i Europa utmanar våra grundläggande värderingar. Att EU har högre ambitioner för klimatpolitiken och blir bättre på att tillvarata vanliga löntagares intressen oavsett var man jobbar i unionen är två minst lika viktiga frågor för oss.

Vi vill se ett ökat samarbete om arbetsmarknad, miljö och migrationspolitiken. Men lagstiftning om skatter och löner sker bäst i varje land.

 

Fotograf: Mikael Landelius

Relaterade artiklar