Jag sover i regel under gryningen.
Före gryningen sover jag som bäst.
Innan gryningen drömmer jag intensivt
men när jag vaknar
är drömmarna ofta som bortblåsta.
Gryningen på morgonen
liksom skymningen på kvällen
är aldrig helt lika varandra.
Varje gryning och varje skymning
har sin karaktär, sitt ljus och sitt innehåll.
Det optimala för mig
är att vakna just i gryningen
och sätta på kaffet.
Tidigare rökte jag en cigarett.
Nu läser jag bara morgonbönen
med dess psaltarpsalmer
olika för varje dag
alla helt unika.

Text: Dan E. Gustafsson

Dan E. Gustafsson

Foton: Monica Atterberg

Dikten Gryning är tidigare publicerad i antologin “Pennglöd” som kom ut 2007.
Vox Vigor har också (postumt) publicerat en berättelse av Dan E. Gustafsson den 5 mars 2020
samt en betraktelse, Liv utan ljud, av Dan E. Gustafsson den 12 augusti 2020.