Hjärnkoll Uppsala län arrangerade Galenfestivalen för sjunde året i rad lördagen den 17 augusti 2019 vid Gula Villan i Stadsträdgården i Uppsala. Det bjöds på flera olika aktiviteter såsom ansiktsmålning, ponnyridning, tipspromenad, hattparad, sång och musik. Festivalen pågick mellan kl. 12.00 och 16.00.

Galenfestivalen, som arrangerades för första gången för sju år sedan, är en unik festival om psykisk ohälsa/hälsa som Uppsala är ensamma om i landet. Denna festival har sin inspiration i Mad Pride-rörelsen. Festvalen inleddes med en invigningsfanfar av Erik Hassö, därefter var det Anna-Maria Lundberg, dagens konferencier, som presenterade programmet för festivalen.

Hjärnkolls historia

Elisabet Alphonce, som åren 2009-2014 var kampanjledare för Hjärnkoll, och Jessica Stigsdotter Axberg, samordnare för Hjärnkoll Uppsala län, talade om Hjärnkolls historia. Hjärnkoll arbetar främst med att förändra attityder till personer med psykisk ohälsa/psykiska funktionsnedsättningar och firar i år 10-årsjubileum. Hjärnkoll har under åren utbildat cirka 300 attitydambassadörer i hela landet. Attitydambassadörer är personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa/psykiska funktionsnedsättningar som föreläser inför allmänheten, vården, arbetsgivare och andra om sina egna erfarenheter.

Mellan 2009 och 2014 var Hjärnkoll en nationell kampanj som drevs av Handisam/Myndigheten för delaktighet i samarbete med NSPH. Sedan 2015 är Hjärnkoll ett riksförbund med regionala Hjärnkollföreningar runt om i landet.

Eldsjäl för psykisk hälsa

De två pristagarna heter Elisabet Alphonce, tidigare kampanjledare för Hjärnkoll 2009-2014 och Jarita Rutkowski, specialistsjuksköterska inom psykiatrin på Akademiska sjukhuset. För mer information om pristagarna och motiveringarna se separat artikel. Priset delades ut av Hjärnkoll Uppsala läns ordförande Bengt Olsen och vice ordförande Madelaine Laxgård.

Övriga aktiviteter

Därefter bjöds det på sång och gitarr av två duktiga musiker. Det delades även ut priser för bästa hatt som besökarna hade skapat och för tipspromenaden. Det bjöds även på ponnyridning, ansiktsmålning, Qigong, poesi, piano och durspel. Festivalen lockade både stora och små besökare och vädret var perfekt – varken regn eller för mycket värme.

Anna-Maria Lundberg tackade för denna gång vid 16-tiden och en avslutningsfanfar spelades.

Text: Petra Rohrer
Bild: Thomas Gustafsson och Petra Rohrer