Samhälle

Eldsjälar för psykisk hälsa belönas med pris

Petra Rohrer
Text

Hjärnkoll Uppsala län arrangerade Galenfestivalen för sjunde året i rad. Ett nytt inslag i årets festival var att det delades ut ett pris, ”Eldsjäl för psykisk hälsa”, till två personer, en från föreningslivet och en från arbetslivet (professionen). Priset delades ut av Hjärnkolls ordförande och vice ordförande, Bengt Olsen och Madelaine Laxgård.

Pristagare från föreningslivet blev Elisabet Alphonce – tidigare kampanjledare för Hjärnkoll Uppsala och numera utvecklingsledare inom Uppsala kommun, avdelning socialpsykiatri.

Juryns motivering: Elisabet Alphonce, eldsjälen som för sitt mångåriga djupa engagemang i uppbyggnaden av Hjärnkoll såväl lokalt som nationellt utses till årets eldsjäl inom kategorin föreningar.  Hennes initiativrikedom och breda kunskap och klokskap samt hjälpen från alla attitydambassadörer har ändrat allmänhetens syn på människor som lever med psykisk ohälsa.  Elisabet är Hjärnkoll i Uppsala län förkroppsligad. Hon fick dessutom flest nomineringar.

Pristagare från arbetslivet blev Jarita Rutkowski – specialistsjuksköterska inom psykiatrin på Akademiska sjukhuset.

Juryns motivering: Jarita är en duktig föreläsare och har under flera år varit engagerad i anhöriggrupper på Röda Korset. Tillsammans med andra professionella har hon svarat på frågor om vården och bemötande.  Hon har också sett till att det under dessa träffar (som utgår från Akermodellen) har funnits tillgång till fika.

Priset är tänkt att delas ut varje år och har införts på initiativ av en anställd på Hjärnkoll. Juryn bestod av Hjärnkoll Uppsala läns styrelse.

Akermodellen

Akermodellen är ett sätt att mötas i grupp för både patienter och anhöriga/närstående och har sitt ursprung från Akers sjukhus i Norge. Metoden bygger på Liv Hopens Helsepedagogik. Varje gruppträff utgår från anhörigas egna frågor. Teoretisk kunskap och erfarenhetskunskap väger lika mycket och det är de erfarna patienterna och de erfarna anhöriga som har den viktiga kunskapen om hur man kan bemästra vardagen, och som de kan förmedla till andra som lever i liknande situation. Källa: Forum för Brukarinflytande Uppsala.

Elisabet Alphonce

Elisabet Alphonce (t.v.) har just fått priset som eldsjäl för psykisk hälsa för föreningarna.
Jessica Stigsdotter Axberg (t.h.) berättar om Hjärnkolls historia tillsammans med Elisabet.

Elisabet Alphonce säger att hon blev oerhört rörd över att få priset, men menar samtidigt att det är alla attitydambassadörer i Hjärnkoll Uppsala län, föreningsmedlemmar, volontärer samt faddrar som har gjort detta möjligt. På frågan om varför hon tror att just hon fick priset svarar Elisabet att hon tror att det beror på att hon under åren 2009-2014 var kampanjledare för Hjärnkoll i Uppsala. En annan anledning som hon nämner är att hon har varit en inspiratör för andra.

Elisabet tycker att det är jättebra att det delas ut ett sådant pris. Hon hoppas att det delas ut varje år. Hon menar vidare att det i Uppsala län finns många personer som gör mycket men som aldrig blir uppmärksammade för sitt arbete. Hon tycker att detta pris kan vara ett sätt att uppmärksamma dessa personer.

Hon har fått två pris tidigare för sitt engagemang. Det ena priset som vägvisare som representant för RSMH. Det gavs av NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). Det andra priset tilldelades hon 2014 för sitt arbete med Hjärnkoll och med att förbättra attityder. Det fick hon av Framtidsskapet – arbete för mångfald.  

Elisabet berättar också om hur hennes starka engagemang för psykisk ohälsa/hälsa började.

Hon vill också uppmana alla som läser artikeln att man inte måste föreläsa för att engagera sig i Hjärnkoll, utan det finns mycket annat som man kan göra. Till exempel måla och ställa ut sin konst, spela ett instrument och sjunga, delta i manifestationer som Hjärnkoll anordnar där man kan dela ut informationsblad med mera. Hennes budskap lyder: Engagera dig, bli aktiv!

– Jag tror alltid att allting är möjligt. Jag blev störd av den attityd som fanns tidigare då det ansågs att den sjuke skulle medicineras och att personen inte skulle tro att hen kunde ha samma möjligheter som alla andra, säger hon. Elisabet berättar också hon har varit engagerad sedan hösten 1995 eller våren 1996.

Jarita Rutkowski

Jarita Rutkowski fick priset som eldsjäl för psykisk hälsa för arbetslivet (professionen).
Bild: Jarita Rutkowski

Jarita Rutkowski, som är specialistsjuksköterska inom psykiatrin vid Akademiska sjukhuset, tror att anledningen till att just hon fick priset har med anhörigarbetet i Akermodellen (se ovan) att göra. Hon menar också att genom detta arbete så har synen på anhöriga bland personalen förändrats. Jarita anser att anhörigarbetet har varit en väldigt positiv upplevelse.

Genom att träffa anhöriga i grupperna så har hon fått en annan förståelse för deras situation. Men hon är inte säker på att anhöriga har fått mer uppmärksamhet. En sak har i alla fall ändrats och det är att det numera i kallelserna till patienterna står att de gärna får ta med sig en anhörig.

Även Jarita menar att det är fler än hon som förtjänar detta pris.

 – Det hade varit roligt att få dela priset med de övriga.

Hon menar också att det är jätteviktigt med ett sådant pris. Framför allt anser Jarita att det är viktigt att just eldsjälar uppmärksammas, inte bara professionen.

Det är första gången som hon besöker Galenfestivalen och hon tycker att det är så roligt att så många olika grupper kommer tillsammans och jobbar med detta. Jarita säger att hon skulle vilja se förändringar vad gäller helhetssynen på patienterna och det strikta diagnostänkandet inom psykiatrin.

-Att se funktionen hos människor istället för diagnosen. Mer fokus på vad återhämtning egentligen är.

Avslutningsvis betonar hon hur roligt det har varit att arbeta med anhöriggrupperna. Hon lyfter också Hjärnkolls betydelse som har gjort stor skillnad vad det gäller att prata om psykisk ohälsa. Jarita menar att det även bland personal har blivit mer öppet, vilket hon anser är viktigt för att människor ska kunna mötas.

Text: Petra Rohrer

Foto: (där inget annat anges): Petra Rohrer

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar