Föreningen Hjärnkoll Uppsala län

Mellan 2009 – 2014 var Hjärnkoll en nationell kampanj som drevs av Handisam/Myndigheten för delaktighet i samarbete med NSPH.Föreningen Hjärnkoll Uppsala län bildades i november 2014 och är en av landets första föreningar inom Hjärnkoll. Att öka öppenheten om psykisk ohälsa är Hjärnkolls viktigaste uppgift samt att förändra samhällets attityder gentemot personer med psykisk ohälsa/psykiska funktionsnedsättningar.

 

Riksförbundet Hjärnkoll

Sedan 2015 är Hjärnkoll ett Riksförbund som jobbar för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Bakom Riksförbundet Hjärnkoll står patient- brukar- och anhörigorganisationerna i nätverket NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Alla organisationerna finns representerade i Riksförbundet Hjärnkolls styrelse. Bakom Riksförbundet Hjärnkoll står patient- brukar- och anhörigorganisationerna i nätverket NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Alla organisationerna finns representerade i Riksförbundet Hjärnkolls styrelse.

 

Attitydambassadörer

Attitydambassadörer kallas de personer som föreläser om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa/psykiska funktionsnedsättningar och som har gått Hjärnkolls utbildningar. Dessa föreläser för vårdpersonal, allmänhet, politiker, på arbetsplatser samt i skolor.

Idag finns det cirka 300 utbildade ambassadörer över hela landet, cirka 40 stycken i Uppsala län. Ofta syns dessa ambassadörer också i media. Ambassadörerna leder utbildningar, startar diskussioner, arrangerar etikcaféer och mycket annat.

Hjärnkoll Uppsala län

Föreningen bildades i november 2014 och består idag av 11 medlemsföreningar. Följande föreningar är medlemmar i Hjärnkoll:

 • Attention Enköping
 • Attention Håbo
 • Attention Uppsala
 • Balans Uppsala län- bipolär sjukdom och depressioner
 • Hopp- riksorganisation mot sexuella övergrepp
 • IFS -Intresseföreningen för schizofreni och andra psykoser
 • OCD-förbundet Uppsala län- tvångssyndrom
 • Parkinsonföreningen
 • RSMH-distriktet Uppsala län- riksförbundet för social och mental hälsa
 • Verkstan RSMH
 • ÅSS Uppsala län- Ångestsyndromsällskapet (panikångest, social fobi, GAD och PTSD)

 

Arrangemang som Hjärnkoll Uppsala län brukar anordna varje år är Galenfestivalen samt Psykiatriveckan i Psykiatrins hus.

Besök gärna deras hemsida: www.hjarnkoll-uppsalalan.se