Organisationer

Brukarnätverket NSPH Uppsala län

Bild på ett rött och vitt paraply

Brukarnätverket NSPH Uppsala län- ett nätverk för ökat brukarinflytande inom Psykiatriområdet

NSPH står för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa och finns antingen som föreningar eller som nätverk i stora delar av landet. Brukarnätverket NSPH i Uppsala län är ett nätverk som består av ca 10-12 patient-, brukar- och anhörigföreningar inom det psykiatriska området.

Syfte och mål med nätverket

Syftet med nätverket är att samarbeta kring gemensamma frågor gällande den psykiatriska vården. Ett annat viktigt mål med nätverket är att öka brukarinflytandet och delaktigheten inom den psykiatriska vården. Representanter för brukarnätverket träffar regelbundet företrädare för Psykiatrin i form av olika så kallade brukarråd.

 

Vilka patient- och anhörigföreningar består nätverket av?

 • Attention (neuropsykiatri såsom ADHD, Autism m.m.)
 • Autism- och Aspergerförening
 • Föreningen Balans (Bipolär sjukdom och depressioner)
 • IFS (Intresseföreningen för schizofreni)
 • ÅSS (Ångestsyndromsällskapet i Uppsala)
 • RSMH (Riksförbundet för Social och Mental hälsa)
 • RFHL (Numera Equal)
 • Uppsala Kulturförening
 • TIF (Träffpunkternas Intresseförening)
 • Ymer (både en träffpunkt och en förening)
 • OCD-förbundet (tvångssyndrom)
 • Uppsala Demensförening

 

Hur arbetar vi i brukarnätverket?

Brukarnätverket NSPH Uppsala län träffas regelbundet första torsdagen varje månad, utom juli, augusti och januari. Detta nätverk bildades 2007. Nätverket består av ett så kallat AU, d.v.s. ett arbetsutskott, som fungerar som en styrelse. Detta arbetsutskott har till uppgift att förbereda nätverksmötena genom att skriva dagordningar till varje möte och skicka ut kallelser.

På nätverksmötena diskuterar vi olika gemensamma frågor om förbättringar av den psykiatriska vården. Vi bjuder även in olika personer till våra möten som vi vill samarbeta med. Under våren 2018 fick nätverket besök av bl.a. verksamhetschefen för psykiatrin, Gunilla Svedström, och hennes samordningschef, Eva Smith. Även Uppsala kommuns nyligen anställda brukarombud, Kristina Bromark, besökte oss.

 

Vad gör vi mer?

Representanter för nätverket deltar även i olika utbildningar, konferenser, workshops m.m. Vi bidrar med vår egen erfarenhet av psykisk ohälsa/psykiska funktionsnedsättningar när den efterfrågas. Vi deltar även i olika arbetsgrupper som till exempel programrådet för depression/ångest, den länsgemensamma gruppen för psykisk hälsa och i psykiatrins sex olika brukarråd.

 

Brukarråd

Brukarråd är möten mellan psykiatrins företrädare och representanter för NSPH och de olika föreningar som finns i Uppsala. Följande brukarråd finns:

 • Verksamhetsområde Psykiatri
 • Affektiva mottagningen
 • Neuropsykiatri
 • Beroendepsykiatri
 • BUP- barn- och ungdomspsykiatri
 • Psykos- och rättspsykiatri

Kontaktuppgift till nätverkets arbetsutskott: nsphuppsala@gmail.com

 

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar