Brukarråd är möten där representanter för de olika brukar-patient- och anhörigföreningar träffar företrädare för psykiatrin för att diskutera förändringar och förbättringar av den psykiatriska vården. Brukarråd hålls 1-2 gånger per termin.

 

Brukarråd i Uppsala län

I Uppsala län har vi 6 olika brukarråd. I Knivsta finns det 1 brukarråd, däremot inga alls i övriga kommuner i länet. Följande brukarråd finns inom Psykiatrin:

  • Affektiva mottagningen
  • Beroendepsykiatrin- enda brukarrådet där även Uppsala kommun deltar
  • Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
  • Neuropsykiatrin
  • Psykos- och rättspsykiatrin
  • VO (verksamhetsområde) Psykiatri
  • Kärnan i Knivsta

 

Inför varje brukarråd har man ett så kallad AU-möte (arbetsutskott) där man förbereder det kommande brukarrådet genom att bestämma vilka frågor som ska diskuteras. Företrädare för Psykiatrin och representanter för de olika patient-, brukar- och anhörigföreningarna sätter ihop en dagordning tillsammans.

Arbetsutskotten (AU) består av sektionschefer, avdelningschefer samt representanter för på förhand utvalda föreningar.  Representanterna från föreningar som sitter med i arbetsutskotten får idag ett arvode för sitt deltagande. Även representanter för Personligt ombud brukar delta i brukarråden.

För att få delta i brukarråden så krävs det man är medlem i någon patient-, brukar- eller anhörigförening. Om man har någon fråga som man tycker ska tas upp på något brukarråd så kan man kontakta antingen sin förening eller kontakta någon person som sitter i något av brukarrådens arbetsutskott.