En ideell stödförening för personer som upplevt depression, mani eller växlande perioder – och för anhöriga.

Föreningens aktiviteter är

  • Medlemsmöten
  • Självhjälpsgrupper
  • Unga i balans
  • Promenader
  • Påverkansarbete

Medlemsmöten där man träffas, umgås och diskuterar. Ofta har man bjudit in en föreläsare. Balans Uppsala bjuder på gratis fika.

Självhjälpsgrupper. Där kan man utbyta erfarenheter och få stöd av andra i liknande situation. I höst startar en bipolärgrupp, en anhöriggrupp och en suicidgrupp. Kostnadsfritt. (medlemskap krävs). Anmälan: info@balansuppsala.se

Unga i Balans har cafékvällar.

Promenadledare Calle Bachofner leder promenader på måndagar kl. 13.00. Samling vid fontänen i Stadsparkens entrè. Kostnadsfritt.

Det kostar 200 kr att bli medlem. För mer information se hemsidan balansuppsala.se