Organisationer

Hjärnkolls ambassadörer: Mer kunskap minskar stigmat  

bild på hjärna och Maria Sundström från Hjärnkoll

Mer kunskap om psykisk ohälsa behövs för att öka förståelsen. Det visar en undersökning som Riksförbundet Hjärnkoll har gjort bland sina 300 ambassadörer.

Svaren på undersökningen ger inblick i den här gruppens erfarenheter och visar vad som är viktigt att förändra i samhället för att få bukt med psykisk ohälsa, skriver Hjärnkoll i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar att det är viktigt att öka kunskapen och sprida information om psykisk ohälsa.

På frågan Finns det något du tycker är särskilt viktigt att jobba med för att motverka negativa attityder till psykisk ohälsa nämner respondenterna vikten av att öka kunskap och sprida information. Att det är viktigt att börja prata om psykisk ohälsa redan i skolan nämns i 17 procent av enkätsvaren, och att det är viktigt att arbeta mot fördomar nämns i 8 procent av enkätsvaren.

– Att öka kunskapen om vad psykisk hälsa och ohälsa innebär minskar både stigma och självstigma. Det i sin tur minskar fördomarna i samhället. Det gör också att människor vågar söka stöd så att de tidigt får den hjälp de behöver för att må bättre. Dessutom skapar det utrymme för mångfald i skolan och på arbetsplatser. Som en av våra ambassadörer säger i enkäten – det går faktiskt att jobba och ha psykisk ohälsa, säger Maria Sundström, verksamhetschef på Riksförbundet Hjärnkoll.

Samtliga anser att hjälporganisationer behövs

Samtliga tillfrågade, det vill säga 100 procent, anser att organisationer som arbetar med psykisk ohälsa behövs.

– Hjärnkoll är en antistigmaorganisation som arbetar med social kontakt, det vill säga vi skapar möten med personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa. Undersökningar i bland annat en Lancet-rapport visar att mötet med egenerfarna är avgörande för att minska stigma, säger Maria Sundström.

– Kunskapen hos vårt stora nätverk med över 300 ambassadörer runt om i landet är unik. Den kompletterar professionens och politikers svar på dagens utmaningar som rör psykisk hälsa. Hjärnkolls samlade röst är nödvändig i samhället, säger Maria Sundström.

 Fakta om enkäten

Enkäten vänder sig till Hjärnkolls ambassadörer som finns över hela landet i 15 olika regioner. 110 respondenter har besvarat frågorna.

Fakta om Lancet-rapporten

The Lancet Commission on ending stigma and discrimination in mental health (2022)

Exempel på citat ur enkäten

FRÅGA:

Finns det något du tycker är särskilt viktigt att jobba med för att motverka negativa attityder till psykisk ohälsa?

SVAR:

”Att påverka politiskt så att det blir en naturlig del i att prata om psykisk ohälsa i vardagen. Det ska inte vara något att skämmas för.”

”Att vi ska få plats i arbetslivet trots våra svårigheter. Att vi ska kunna engagera oss i föreningar och politiska partier. Det är hopplöst att få vara med i såna sammanhang.”

”Att ge en positiv och realistisk och nyanserad bild från människor som faktiskt jobbar och har psykisk ohälsa. Det går!”

”Jag tycker att våra ambassadörers jobb är jätteviktigt. Att folk får se en livs levande, psykiskt sjuk människa, som fungerar hur bra som helst i verkligheten. Så de ser att psykisk ohälsa inte syns liksom.”

” Att nå ut till unga och även påverka hur psykisk ohälsa beskrivs i olika medier så att det är icke-stigmatiserande och inte fördomsfullt.”

”Ta vara på alla som sitter med erfarenheterna och inte de utbildade. Precis så som Hjärnkoll gör. Våga prata, och ge hopp.”

” Ja, att förändra attityden så att fler vågar söka hjälp och prata om hur man mår. En väg till ett friskare liv och leva i harmoni.”

”Helt enkelt genom att visa att man inte behöver skämmas, att det går att ha ett fungerande liv.”

Om Riksförbundet Hjärnkoll

Riksförbundet Hjärnkoll arbetar med psykisk hälsa, och mot stigma och diskriminering av personer med psykisk ohälsa. Vår devis är att människor har psykiska olikheter men alla har lika rättigheter. Riksförbundet Hjärnkoll startade som en attitydkampanj på uppdrag av dåvarande regering 2009 och är en ideell förening sedan 2014.  

Bild: (Hjärna): Pixabay. Porträtt: Maria Sundström. Fotograf: Caroline Andersson

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar