Den 10–16 oktober äger eMedborgarveckan rum. Den arrangeras av Digidel, ett nätverk som startades 2013 med syfte att få fler medborgare att bli digitalt delaktiga. Bland personer med psykisk ohälsa finns många som inte har råd med en egen dator, läsplatta eller smart telefon. Att inte kunna ta del av digital information leder lätt till utanförskap, inte minst för att vi förväntas vara digitala för att delta i samhället idag, till exempel i lokaltrafiken, på banken eller för att ta till sig information om barnens skolgång.

Under eMedborgarveckan arrangeras aktiviteter runt om i landet, till exempel på myndigheter, bibliotek, studieförbund, folkhögskolor samt av SeniorNet som utbildar äldre personer i digitalisering. 

Läs mer på Digidel.se.

Foto: Marja Beckman