1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Jag kommer arbeta för att bekämpa islamistisk extremism och att EU ska bli ett mellanstatligt samarbete. En röst på mig är en röst på mindre byråkrati och mer makt till Sverige.

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

ECR, det är en partigrupp som bland delar med brittiska regeringspartiet Tories.

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

De frågor som är viktigast för mig är bland annat en minskning av EU:s överstatliga makt, att stoppa chockhöjningen av den svenska EU-avgiften samt att bekämpa islamistisk extremism.

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
    Svara på max 15 rader (12 p)!

Jag ställer mig oerhört kritisk till EU:s sociala pelare eftersom om den blir verklighet riskerar den att hota den svenska modellen med arbetsvillkor och partsmodell. EU ska inte bestämma över svensk arbetsmiljö, löner eller svensk socialpolitik — detta är jag rent principiellt emot samtidigt som den sociala pelaren skulle utgöra ett hot mot den svenska välfärdsstaten.
På vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Svara med motivering!
EU bör samarbeta inom regionala och globala frågor som bl.a. miljö, handel och gränsöverskridande brottslighet. Däremot finns det en vilja från i synnerhet socialliberala krafter som vill bygga en överstat som bestämmer över svensk arbetsmiljö, domstolsväsende och försvar. Detta kommer jag konsekvent att motsätta mig då jag och mitt parti värnar om Sveriges självbestämmande inom nationella frågor.