EU-val 2019

Hanna Gedin, Kandidat #5 Vänsterpartiet

Hanna Gedin
  1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för att minska klyftorna i Sverige och i Europa. Ojämlikheten skapar ohälsa och sämre samhällen. Vi påverkas av klyftor på ett negativt sätt. Idag drar de rika ifrån oss andra. I Sverige sjunker arbetarkvinnors medellivslängd. Vänsterpartiet verkar för ett Europa för alla, inte bara de rika. Vill man ha en politik för en klimatomställning där de rika, de stora utsläpparna betala mest, ska man rösta på Vänsterpartiet. Vill man ha en politik som sätter människors livsvillkor före företagens vinstintressen ska man rösta på Vänsterpartiet. Vill man ha en politik som utmanar både den mitten-högerpolitik som skapar klyftor och den framväxande högerextremismen så ska man rösta på Vänsterpartiet.

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

Vänstergruppen som heter GUE/NGL- den förenade europeiska vänstern/nordisk grön vänster.

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Det beror på vilket utskott som jag får sitta i och är inte något som jag ensam råder över. Oavsett vilket utskott det blir så kommer jag att driva en politik som är socialistisk, feministisk, antirasistisk och syftar till klimaträttvisa. Mitt mål är att få ett mer jämlikt och rättvist Europa.

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
    Svara på max 15 rader (12 p)!

Jag vill se ett Europa för folket, inte ett Europa som sätter storföretagen och pengarna först. Den sociala pelaren utmanar de nu rådande prioriteringarna, det är ett bra initiativ som kan öka den sociala tryggheten. Den sociala pelaren bygger på icke-bindande principer, det är bra för det lyfter behovet av att se till människors livsvillkor, inte bara den fria rörligheten. Den sociala pelaren kan motivera länder att genomföra lagstiftning på nationell nivå. Arbetsmarknadspolitik och socialpolitik är och bör fortsatt vara en fråga om nationell lagstiftning. Det är viktigt att den sociala pelaren inte omöjliggör för länder att gå före och lagstifta om bättre villkor.

 

Relaterade artiklar