1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Det finns en trygghet i att oavsett vilka som representerar Vänsterpartiet så kommer personerna att driva en politik för jämlikhet och klimaträttvisa. Sverige och EU står inför ett ödesval, klimatet måste räddas, välfärden måste byggas upp och mänskliga rättigheter måste försvaras. Tillsammans med andra vänsterpartier i Europa kommer vi vara den starkaste motkraften till de högerextrema som hotar allas våra mänskliga rättigheter och demokratin.

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

Vänstergruppen GUE/NGL (samma som idag)

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Jag arbetar som energi- och klimatstrateg och tror att jag gör bäst nytta inom miljö- och klimatpolitiken. Därför vill jag arbeta för ett klimaträttvist Europa. Alltför länge har EU bedrivit en klimatpolitik där de stora utsläpparna får skattelättnader medan vi andra ska ha klimatångest. Vänsterpartiet vill använda EU till att sätta betydligt högre klimatambitioner för utsläppsnivåer, energieffektivisering, och krav på förnybar energi genom bindande mål och regler. Fossilindustrin och dess lobbyister får inte avgöra allas vår framtid, deras makt i EU måste brytas.

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
    Svara på max 15 rader (12 p)!

Vänsterpartiet välkomnar alla initiativ som stärker arbetstagares rättigheter och ökar den sociala tryggheten inom EU – så länge det inte hotar den svenska arbetsmarknadsmodellen eller de framsteg som gjorts på det socialpolitiska området i Sverige. Vi ser därför positivt på den sociala pelaren. Att flytta politiska beslut längre bort från människor är också att flytta makten längre bort från människor. Ibland, när det är absolut nödvändigt som med klimatkrisen, behövs det. Om EU började prioritera människor och våra behov framför företagens behov, så tror jag att Europa skulle bli mycket mer hållbart, både ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

 

Fotograf: Kim Hellström