1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Jag vill till europaparlamentet därför att jag tror att jag kan göra skillnad. Jag tror att jag kan bidra med kunskap, erfarenhet, kraft, och ett tydligt fokus på politik för klimatet, miljön, demokratin och de mänskliga rättigheterna i EU. Vill man att EU ska arbeta med och försvara just dessa frågor så är jag rätt person att lägga sin röst på.

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

Miljöpartiet är en del av den Gröna gruppen.

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Jag kommer att driva de frågor som det är absolut mest avgörande för just EU att arbeta med. Det är främst politik som ser till att vi minskar utsläppen, bevarar och främjar den biologiska mångfalden och får bort plast, kemikalier och andra gifter från naturen.

Jag kommer även ha ett tydligt fokus på att försvara mänskliga rättigheter, HBTQ personers rätt att leva, vara och älska vem du vill. Kvinnors rätt till beslut om sin egna kropp och mot sexuella trakasserier och övergrepp.

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
    Svara på max 15 rader (12 p)!

För mig är det en självklarhet att EU ska arbeta för att minska fattigdom och sociala orättvisor inom unionen. Det drabbar oss alla, även de rikaste, att det finns medlemsländer med många fattiga människor utan självklara grundläggande rättigheter.  Därför menar jag att EU ska säkerställa miniminivåer av sociala rättigheter. Det kommer att jämna ut de sociala utmaningar som annars kommer bli till sociala påfrestningar, riskera konflikter och kosta unionen både lidande och pengar.

Vad det gäller t ex föräldraledighet anser jag det vara fullt rimligt att de som blir föräldrar i ett EU land, ska erhålla det frivilliga erbjudandet, inget tvång, att vara hemma med sitt barn under en begränsad tid mot viss ersättning. (OBS! Det är enbart några månader, väldigt kort tid i jämförelse med Sverige där vi har ett väldigt generöst system).