1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Jag vill att EU fortsätter fördjupa sitt samarbete inom områden som exempelvis handel, inre marknad och miljö. Men tar ett steg tillbaka rörande exempelvis välfärdsfrågor och skatter. Det är en agenda som jag tror ligger i linje med vad många svenskar tycker. Jag har en lång internationell erfarenhet av olika Europeiska samarbetsorgan och har ett väletablerat kontaktnät i Bryssel som ger goda förutsättningar att utöva inflytande.

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

EPP

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

EU behöver fortsätta utveckla sin konkurrenskraft och stå upp för handel inom och utom Europa. Jag vill vara en röst för att fortsätta fördjupa den inre marknaden, exempelvis rörande tjänstesektorn. Samtidigt ser vi hur protektionistiska krafter mobiliserar inför EU-valet, och det finns en stor oro för att EU:s förmåga att teckna handelsavtal med omvärlden kommer försvåras framöver. Här vill jag vara en tydlig röst för mer handel, och mindre protektionism. Jag vill samtidigt vara en tydlig grindvakt vad gäller nya välfärdspolitiska förslag på EU-nivå.

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
    Svara på max 15 rader (12 p)!

Vi har väldigt olika välfärds- och arbetsmarknadsmodeller runt om i Europa. Det måste mötas med ömsesidig respekt. EU måste därför ta ett steg tillbaka i välfärdsfrågorna, och låta det se olika ut på olika håll i Europa.  EU:s så kallade sociala pelare är inte lagstiftande i sig själv, men utgör nu en plattform för ny lagstiftning på ett område som varje medlemsland borde bestämma om själv. Antalet pappamånader eller detaljer kring provanställningar klarar vi helt enkelt av att fatta beslut om själva i Sverige. Regionalpolitiken är ett annat område där länderna själva i högre utsträckning borde ta över ansvar från EU. I diskussionen om områden för fördjupat samarbete har vi från Kristdemokraternas sida exempelvis lyft utrikespolitiken.