1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Om man vill ha en kandidat som varje dag de kommande fem åren kommer kämpa för ordning och reda på arbetsmarknaden. En kandidat som kommer fokusera på att skapa trygghet för vanligt folk, både på jobbet och i vardagen.

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

S&D (Socialists and democrats)

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

• Ordning och reda på arbetsmarknaden och den självklara principen att alla som arbetar i Sverige ska göra det på svenska kollektivavtal.
• En trygg arbetsmiljö. Ingen ska dö eller bli sjuk på grund av sitt arbete. . Idag är det 4000 européer varje år som förolyckas på arbetet. 10 personer varje dag som går till arbetet utan att få möjlighet att återse sin familj. Detta är oacceptabelt.
• Skydda rättsstaten och demokratin. De antidemokratiska och högerextrema partier som växer sig allt starkare måste stoppas.

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
    Svara på max 15 rader (12 p)!

Vi Socialdemokrater är positiva till EU:s sociala pelare. Vi måste hitta sätt att arbeta för att förbättra arbets- och levnadsvillkor i hela EU. Annars kommer vi även fortsatt ha problem med företag som dumpar löner och arbetsvillkor, svartarbete och med tiggare som tvingas sitta utanför matbutiker i hela Sverige. Det betyder inte att EU får beslutanderätt över svensk välfärd.

 

Fotograf: Mikael Landelius