1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Jag vill fortsätta att vara barnens och binas representant i parlamentet, de har inte rösträtt i det här valet men deras framtid avgörs av de beslut vi fattar i parlamentet. Jag har åstadkommit konkret resultat på området miljö och klimat den gångna mandatperioden då jag har varit Sveriges enda ordinarie ledamot i miljöutskottet. Exempelvis var jag en av huvudförhandlarna kring EUs utsläppshandelssystem (EU-ETS), då vi åstadkom en skärpning av systemet som motsvarar lika mycket som att Sverige skulle haft nollutsläpp i femtio år.
Jag vill gå vidare och fortsätta skärpa lagstiftningen så utsläppen går ner i takt som gör att vi lever upp till Parisavtalet. Jag vill även fortsätta kämpa för att förbjuda farliga kemikalier som är skadliga för barn och bin.

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

Soc & Dem (S&D)

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Jag kommer verka för att EU ska öka ambitionen och ta ansvar för klimatpolitiken. Jag har förhandlat flera av EUs största klimat- och energilagstiftningar. Erfarenheter som jag kommer att använda till att sätta press så att EU går snabbare fram för att leva upp till Parisavtalet och för att nå klimatneutralitet.
Jag kommer att vara binas representant för en hållbarare kemikaliepolitik. Det är inte hållbart att arter dör ut på grund av den stora mängden kemikalier som vi har runt oss. Vi måste göra mer för att värna den biologiska mångfalden, den nuvarande massdöden i våra ekosystem måste stoppas.

Jag vill även vara barnens representant för en hållbarare kemikaliepolitik. Vi har många hormonstörande ämnen i vår vardag som särskilt påverkar barns hormonsystem. Dessa kan leda till sjukdomar och svårigheter att få barn i framtiden.

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
    Svara på max 15 rader (12 p)!

Jag tycker att det är bra att det finns ett golv för sociala rättigheter i EU. Vi har en gemensam inre marknad – därför behöver vi också gemensamma miniminivåer också grundläggande skydd för sociala rättigheter när det gäller exempelvis arbetsmiljö, mot lönedumpning och föräldraförsäkring. Jag tycker exempelvis att det var väldigt bra att vi nyligen röstade igenom gemensamma mininivåer för föräldraförsäkringen. Varje förälder ska vara garanterad minst två månaders föräldraledighet. Detta påverkar inte Sverige på något sätt men i EU-länder som Nederländerna, där knappt pappan har rätt att vara ledig vid förlossningen får denna lagstiftning en stor betydelse.

 

Fotograf: Mikael Landelius