EU-val 2019

Johan Nisser, Kandidat #5 Sverigedemokraterna

Johan Nissinen
  1. Varför ska vi rösta just på dig i EU-valet?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Jag vill stoppa slöseriet i EU. Det är oacceptabelt hur EU många gånger använder skattepengar. Det mest kända är att EU-parlamentet flyttas till Strasbourg varje månad, till en kostnad på över 1 miljard skattekronor om året. Om du ger ditt barn tusen kronor om dagen till shopping, så räcker pengarna i 2739 år. EU har också finansierat en flygplats i Spanien 2008 som kostade 10 miljarder kronor men som aldrig har använts. Under 2017 betalades över 30 miljarder kronor ut till olika projekt inom EU, men ingen kan visa var pengarna har tagit vägen. Mitt mål är att jobba för att försöka stoppa detta slöseri av skattemedel

  1. Vilken partigrupp kommer ditt parti att tillhöra.

European Conservatives and Reformists (ECR)

  1. Vilka frågor avser du att driva i EU-parlamentet om du blir vald?

Svara på max 10 rader (12 p)!

Jag kommer som tidigare nämnt att driva stoppa slöseriet. Jag kommer även att jobba för att snus ska få säljas inom hela unionen. Snus är givetvis inte hälsosamt men det är bättre än cigaretter. EU är ett frihandelsområde. Om cigaretter som är farligare än snus är tillåtet, så är det min åsikt att även snus ska vara det. Det inte rimligt att om det finns två liknande tobaksprodukter att förbjuda den som är minst skadlig. Det är nästan som om man skulle förbjuda Coca Cola men inte Pepsi, något som skulle vara fullkomligt ologiskt.

  1. Vilka personliga funderingar har du kring EU:s sociala pelare – på vilka områden bör EU-länderna samarbeta och på vilka bör de inte göra det? Motivera dina synpunkter!
    Svara på max 15 rader (12 p)!

Samarbeten med länder i vårt närområde är otroligt viktigt, exempelvis så bör vi fortsätta med samarbeten när det kommer till miljö, terrorism och handel. Inom vissa av dessa områden kan det t.o.m. finnas anledning att utöka samarbetena. Dock så ska samarbeten alltid vara en nationell angelägenhet som EU inte bör påtvinga medlemsstaterna.

Relaterade artiklar

Johan Nissinen
Johan Nisser, Kandidat #5 Sverigedemokraterna