Som stöd för de tiotusentals möten inom den ideella sektorn som just nu står stilla har ABF öppnat en nationell hjälplinje, en mötesakut. Den är tillgänglig också för dem som inte tillhör någon av ABF:s medlems- och samarbetsorganisationer. Mötesakuten vänder sig till alla ideella krafter som behöver hitta lösningar för att mötas under Corona-restriktioner.Den här krisen har fått många att ställa in det mesta för att minska smittspridningen i samhället. Att snabbt hitta alternativa och ofta digitala lösningar för att ersätta det fysiska mötet kan kännas krångligt och till och med rättsosäkert. Mötesakuten är inte bara tillgänglig för ABF och dess medlems- och samarbetsorganisationer, utan också för alla ideella krafter som behöver hitta lösningar för att mötas under Corona-restriktioner.

Hjälp att träffas utan att träffas

Just nu råder högsäsong för årsmöten som måste ske enligt föreningarnas stadgar. Enbart inom ABFs medlemsorganisationer finns det uppskattningsvis över 20 000 lokala styrelser som idag står mer eller mindre stilla. Under de senaste veckorna har förutsättningarna för att ses fysiskt förändrats radikalt, så att ses utan att ses och ha möten utan att mötas är ett behov som många måste hantera.

Den som vill arrangera ett möte kan kontakta Mötesakuten och få hjälp att ta de första stegen mot ett digitalt årsmöte, en studiecirkel eller annan sammankomst. Avdelningar och distrikt ska få ett starkt och brett stöd i att hantera omställningen från de rutiner de är vana vid och är bra på, till en digital verksamhet med kvalitet. Samma behov av stöd finns också i övriga samhället just nu, och därför är tjänsten också öppen för alla de som behöver handledning i hur de ska genomföra möten utan att ta risker för sin och andras hälsa.

Skräddarsydd support

Utmaningarna och behoven ser så klart olika ut runt om i landet. Mötesakuten kan möta upp enskilda frågor med skräddarsydda tips och fokuserar på att ge stöd utifrån de tekniska och praktiska förutsättningarna som finns på plats.

Målet är att minska antalet inställda möten och få fler att välja olika digitala lösningar för att verksamheten ska kunna fortsätta. På det sättet går det att minska glappet mellan människor under den period vi måste undvika att träffas fysiskt och motverka känslan av ensamhet och isolering.

Den som hör av sig till motesakuten@abf.se får först ett autosvar och inom en timme kommer mänsklig återkoppling via mejl eller telefon. Tjänsten är stängd på natten, men är bemannad klockan 8.00–20.00.Pressmeddelande från ABF (lätt omarbetat)


Foto: Monica Atterberg