Debatt, Samhälle

Jag trodde jag skulle få stöd från Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen exteriör, person som cyklar förbi
Är det någon av er läsare som stött på samma problem med Arbetsförmedlingen eller andra myndigheter? frågar skribenten till denna text.
Foto: Arbetsförmedlingen

Ända sedan jag var nyutsprungen student har jag haft samma handläggare på Arbetsförmedlingen. Åtminstone under en längre tid; tills jag börjat nästa arbete. 

Det har känts som en trygghet, precis som när man går till samma läkare och tandläkare, år ut och år in. 

Det har gjort att jag får en bra och trygg relation till en som jag kan lita på.

Jag som har ett funktionshinder slipper då därför repetera och återberätta för nästa handläggare, vem jag är, vilka stöd jag behöver och vad jag arbetat med. 

Det känns som det skulle bli en ständig återupprepning hela tiden om jag får olika handläggare hela tiden.

Och jag hoppas ni då förstår mitt dilemma när jag läser på Arbetsförmedlingens hemsida om en bedömning om mig:

När jag läser min hemsida står det: (citat)

Bedömning

”Arbetsförmedlingens bedömningsstöd visar att Magnus står långt ifrån arbetsmarknaden.”

(Slutcitat)

Hur kan en handläggare ge den bedömningen när de inte ens träffat mig?

Och ska jag dessutom träffa olika handläggare, får jag ju olika bedömningar.

Vilken känsla är det?

Kan alla handläggare alla språk?

Dessutom började jag fundera över ett större perspektiv; de som behöver tolk för olika hemspråk, kan alla ukrainska, arabiska eller finska?  Det finns fler arbetslösa som kan olika språk. Eller varför inte döva, som behöver teckenspråkstolk. Kan alla handläggare på Arbetsförmedlingen alla språk, eller som i mitt fall; förstå mitt rörelsehinder så de kan hjälpa mig?

När jag får höra en sådan bedömning, hur kan de då ”bedöma att jag står långt ifrån arbetsmarknaden?” Vad bedömer de det på, eftersom de inte ens träffat mig?

Jag tog därför kontakt med Arbetsförmedlingen och en handläggare, ”som kan svara på alla frågor”.

Jag frågade om inte Arbetsförmedlingen ska stötta sina kunder, och ge dem positiv feedback, så att de vill/kan komma tillbaka till ett arbete igen.

Därför frågade jag om jag skulle få ett möte med min handläggare på Arbetsförmedlingen där jag är skriven. Men jag har inte bara en handläggare, utan flera. 

Automatisk bedömning

När jag får svar varför de skriver så, får jag svaret att  ”det är en automatisk bedömning” av myndighetens bedömningsstöd. 

Då jag frågar om inte Arbetsförmedlingen är en myndighet? Det medger Sofia på Arbetsförmedlingen att det är.

Återigen, hur känns det då – för mig att bli så nedtryckt ”för att jag står långt ifrån arbetsmarknaden”+ Hur många andra med mig har känt sig ledsna, illa till mods och taskigt bemötta av en sådan kommentar? Av en myndighet som Arbetsförmedlingen, dessutom. Sofia från Arbetsförmedlingen skriver också att ”Stödet ska underlätta vilken typ av insats som myndigheten har möjlighet att erbjuda.” Men vad hjälper det mig/oss som har behov av en och samma handläggare?

Berättar om mig själv om och om igen

För mig känns det konstigt att Arbetsförmedlingen inte ska stötta sina kunder, och ge dem positiv feedback, så att de vill/kan komma tillbaka till ett arbete igen.

Jo, det går att göra med olika handläggare. Men de 15–20 minuterna går ju åt att berätta om sig själv igen och igen. Hur ska jag eller vi andra då få arbete igen? Det kanske är det som gör att ”… jag står långt ifrån arbetsmarknaden.”

Att dessutom vara skriven i ett program gör att det tar längre tid att komma in på A-kassan. 

Upp till en timme i telefonkö

Jag har provat att ringa Arbetsförmedlingen för att få svar på en fråga. Det tar minst 30 minuter, nästan upp till en timme i kö innan jag kan ställa min fråga. Så det kan jag inte säga att det är lättare att få svar från Arbetsförmedlingen. 

Det är som när de sa att det skulle bli bättre utan egen handläggare. Det kan vara allt från en lättare fråga, som handläggaren kan lösa, till en specialfråga, som just den handläggaren inte kan svara på.

Jag frågade om att laga hissen, något som kunde gå under hjälpmedel.

Efter några dagar kontaktades jag av en arbetsterapeut. Hen ifrågasatte om jag var skriven på dennes arbetsförmedling.

Förnärmad kände jag mig. Jag har ett rörelsehinder, men vet var hen arbetar. Det stod ju i mailet! Vad tror de?

Går det framåt nu?

Nu har jag gått vidare och sagt att jag kan boka möte med hen. 

Men vänta nu? 

Jag har fått ett fysiskt möte, om än med en arbetsterapeut. Det går ju framåt! Nästa gång kanske jag får stöd och hjälp av en handläggare – eller är det så att vi funktionshindrade alltid möter en arbetsterapeut först, som kan hjälpa oss alla efter rätt funktionshinder? Tänk på automatisk bedömning!

Blir inte det här, om än en arbetsterapeut, ett möte med en handläggare? Bättre att träffa en arbetsterapeut, än ingen alls. Eller är det bara för att de på Arbetsförmedlingen ska se vad jag klarar av, efter en automatisk bedömning? 

Nästa steg är att få träffa en handläggare.

Det går framåt!

Inte bakåt som när jag berättade att jag hade frågor till en på Arbetsförmedlingen. När jag berättade att jag skriver för Vox Vigor, bad denne mig att vända mig till Arbetsförmedlingens Presscenter.

Jag börjar här; hos en arbetsterapeut, så får jag se om jag behöver fördjupade frågor. Och måste vända mig till Arbetsförmedlingens Presscenter.

Är det någon av er läsare som stött på samma problem med Arbetsförmedlingen eller andra myndigheter?

Text: Magnus Almendal 

Hobbyreporter, Vox Vigor  

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Arbetsförmedlingen exteriör, person som cyklar förbi
Magnus Almendal:
Jag trodde jag skulle få stöd från Arbetsförmedlingen