Den 13 augusti var det Galenfestival för tionde gången i Uppsala. Inspirationen till den kommer från USA som 1993 startade Mad Pride. Det är en massrörelse med personer som har eller har haft kontakter med psykiatrin eller på annat sätt är förknippade med den. Rörelsen för fram att människor med psykiska sjukdomar ska vara stolta över sin galna identitet.


Mer än 150 personer hade tagit sig till Stadsparken i Uppsala. Det var betydligt färre än vanligt men får kanske skyllas på den stekheta sommardagen. Normalt brukar det komma omkring 400 besökare, premiäråret 2012 toppade med 800.

Hjärnkoll Uppsala län har varit arrangör under alla år och bjöd även denna gång på ett varierat utbud av programpunkter för både vuxna och barn. Ansiktsmålning och hattparaden med dithörande tävling och prisutdelning hör till de mest populära aktiviteterna. Nytt för i år var en barnföreställning samt ett kolossalt Alfapet på marken. Som vanligt bjöds också åhörarna på uppskattad musikunderhållning.

Bandet Å blandade svenska klassiker i udda skrud med med egna låtar från nästkommande album.

Sanning eller Myt?

Ett årligt inslag är den tänkvärda tipspromenaden Sanning eller Myt. Den ställer folks fördomar mot psykisk ohälsa mot vad som är vetenskapligt belagt. Myterna som togs upp denna gång var:

 1. En psykisk person kan inte jobba
 2. Psykisk sjukdom drabbar bara andra
 3. En psykisk sjuk person är mindre begåvad
 4. En psykisk sjuk person blir aldrig frisk
 5. Psykisk sjukdom är alltid föräldrarnas fel
 6. Depression är ett tecken på svaghet
 7. En psykisk sjuk person är slav under sina röster
 8. Psykisk sjukdom är ingen riktig sjukdom som hjärtinfarkt och diabetes
 9. Tjejer är mer psykiskt sköra än killar
 10. En person med psykisk ohälsa kan inte vara glad och skratta.
Man i basker pratar står i en monter med annan man som håller i ett blåsinstrument
Ett möte vid Svenska OCD-förbundets monter

Den tuffa sanningen

Mot tipspromenaden ställde förstås Hjärnkoll sanningarna.

 1. Många personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning som vill och kan arbeta är inte välkomna på arbetsmarknaden
 2. Vem som helst kan få psykiska problem
 3. Många framstående forskare och kulturpersonligheter har upplevt psykisk ohälsa
 4. De flesta med psykisk sjukdom återhämtar sig till ett fungerande liv
 5. Påståendet att föräldrar är orsaken till sina barns psykiska sjukdom har inget stöd i forskningen
 6. Depression har inget med karaktär och viljestyrka att göra
 7. De flesta som hör röster kan hantera dem
 8. Hjärnans och själens sjukdomar är lika verkliga som kroppens, och alla har sina egna symtombilder
 9. Hos killar kan det finnas ett större tabu kring att prata om sina känslor, vilket kan bidra till en uppfattning om att killar är starkare och mår bättre
 10. En person med psykisk ohälsa kan vara glad och skratta.

Utanför det ordinarie programmet förekom också en hel del aktivitet. Lucas Martinez gick runt och visade stor skicklighet med sin kortlek som illusionist/trollkarl. Det blev dock tyst en stund när en kvinna ställde frågan:
– Kan du trolla fram en tusenlapp?
Den önskan uppfylldes inte.

Trollkarlen och representanten för Svenska OCD-förbundet Lucas Martinez
såg nyfiket på vilka instrument Vuxenskolan tagit med.

Signe Rudberg Selin inledde dagen med något som också kunde ha avslutat den: För att må bra måste man bli sedd och så måste man se andra.


Text: Monica Atterberg

Foto: Mattias Tengstrand