Tycker du att det är viktigt med ökat inflytande för patienter, brukare och närstående? Då är denna studiecirkel något för dig. ”Med starkare röst” är en studiecirkel för personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som vill bli brukarrepresentanter. Materialet togs fram av NSPH (Nationell Samling för Psykisk Hälsa) 2009.


Studiecirkeln brukar genomföras som en samtalsgrupp med max 8 deltagare samt en eller två cirkelledare. Man träffas en gång i veckan och diskuterar olika sätt för att öka brukarinflytandet. Totalt blir det 9 träffar. Två olika böcker används – en för deltagarna och en för cirkelledarna. Det viktiga i denna studiecirkel är att deltagarna är med och bestämmer om tider, regler och upplägg.


Några av de kapitel som tas upp på träffarna är:

  • Inflytande – en introduktion
  • Att representera
  • Om kommuner, Regioner och beslutsfattare
  • Metoder för inflytande
  • Samarbete för förändring


I Uppsala län behöver vi bli fler aktiva brukarrepresentanter. Vi som är aktiva nu räcker inte till. Vi ser gärna att även anhöriga/närstående blir representanter för vi tycker att även deras synpunkter är viktiga.

”Med starkare röst”- cirkeln är ett samarbete mellan FoU Socialtjänst i Uppsala, Studieförbundet Vuxenskolan och NSPH Uppsala län.

Nästa kursstart:

Den 15/2 – 2023 startar vi en ny omgång av ”Med starkare röst”. Vi håller till i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Kungsängsgatan 12 i Uppsala kl. 17.00 – 19.15. Sista träffen blir den 5/4. Anmälan sker senaste den 8/2 till: sv.se/uppsala, använd sökordet: Med starkare röst.


Några exempel på hur man kan arbeta med brukarinflytande:

  • Brukarrevision, se https://briu.se
  • NSPH Uppsala län
  • BISAM Brukarinflytandesamordnare – en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som är anställd hos Region Uppsala för att arbeta med just brukarinflytande.


Studiecirkelledarna har gått utbildning hos Studieförbundet Vuxenskolan och har lång erfarenhet av att leda cirklar. De har även erfarenhet av egen psykisk ohälsa och deltar i många sammanhang som brukarrepresentanter.


Text: Petra Rohrer

Foto: Stefan Schweihofer från Pixabay