Forskare vid Högskolan i Gävle utvecklar en app som ska inspirera boende och personal på vård- och omsorgsboenden till att använda trädgården för att främja välbefinnande och hälsa.


Hur går det att använda digital teknik och trädgårdar för att främja boendes och personals hälsa? Detta har forskare studerat i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Högskolan i Gävle.
Eva Dahlkvist forskar inom vårdvetenskap. Hon har tidigare undersökt hur trädgårdarna används vid vård och omsorgsboenden. Syftet var att få fram uppfattningen hos äldre i omsorgsboenden och personal om trädgårdens betydelse för de boendes hälsa. Studien gjordes i 13 kommuner och tre län i centrala och norra Sverige.

App ska inspirera till utevistelse och samtal

– Jag såg hur trädgården kan stimulera alla sinnen, väcka minnen som ofta ligger längre tillbaka. Trädgårdens grönska kan få de boende att må bättre och det är det vi vill använda trädgården till, säger Eva Dahlkvist.

Eva kom i kontakt med Marita Wallhagen, forskare med erfarenhet av digitala verktyg och grön arkitektur, samt Eva Bergsten, som forskar inom arbetshälsovetenskap. De utvecklade ett material som ska kunna inspirera chefer och personal att tillsammans med de boende använda trädgården för att må bättre.

– Det vi tagit fram är en prototyp till en app som de äldre kan använda för att minnas och skapa samtal kring tidigare naturupplevelser. Den ska motivera till ökad vistelse i trädgården.

”Med det här materialet kan inget gå fel”

En vanlig uppfattning hos personalen var att det var väldigt roligt och utvecklande att undersöka trädgården tillsamman med de äldre.

– Jag minns en röst från personalen: ”Med det här materialet kan ingenting gå fel. Det är så positivt att få lära sig om natur, blommor och fåglar. Man kan titta på en fågel, höra hur den sjunger och prata om den, säger Eva Dahlkvist.
Eller från en äldre dam: ”När jag ser en blomma eller tänker på doften så kommer minnena tillbaka. Dofter får mig att minnas saker.”

Den digitala prototypen finns nu på en website. Forskarna har sökt projektmedel för att utveckla den i samarbete med Jonas Klingström, verktygsutvecklare vid företaget Harriet AB.
Tanken är att utveckla en app och utvärdera den med en uppföljande studie. Projektgruppen tror att en sådan app även kan vara användbar på förskolor och andra platser där man vill lära sig mer om naturen och biologisk mångfald.Presstext: Douglas Öhrbom
Foto: Pressbild, Högskolan i Gävle