Många drabbas av stress och utmattning på grund av en för hektisk livsstil. Vissa återfinner sinnesro och hälsa genom att vistas i naturen. Eller hos Eva Solhäll som tar emot klienter för retreat i sin egna läkande hälsoträdgård.

Eva Solhäll är en mångårig terapeut som driver Färentuna hälsoträdgård längst ut på Ekerö, strax utanför Stockholm. Målet är att klienten ska må bättre genom en naturnära upplevelse i en grönskande trädgård. Det bygger på ny vetenskap och flera hundra års samlade erfarenheter av naturens läkande kraft för människan.

– Hälsoträdgården är anlagd efter de forskningsrön som finns, inte av en
slump för att jag tycker om det utan genom eftertänkt planering, säger Eva Solhäll.

Sektioner med olika roller

Att få komma ut i friska luften även en fuktig och grå senhöstdag, gå på ojämn mark och vistas i de nio olika sektionerna av hälsoträdgården ger besökaren intryck som skapar lugn och harmoni. Tillgången till enskildhet, social samvaro, vatten, överblickbarhet, trygghet är tänkt att för en stressad nutidsmänniska att få kontakt med naturen på ett djupare plan. Lugn, harmoni och möjligheter att fokusera på omgivningen skapar den retreat som så många mår bra av.

Omvälvande retreat

Sofia var på retreat hos Eva Solhäll förra året och berättar så här:

– Jag har varit hos Eva vid ett tillfälle. Jag var där i tre timmar. Att vara ute i trädgården var en del. Eva var följsam och varsam. Målet var att det skulle vara avkopplande och avstressande.

När jag var i trädgården gick jag först runt. Sedan satte jag mig och skrev ner alla tankar på ett vitt papper. Vi gick in sedan. Jag ser det som den största kraften att hon följde mig. Väldigt mycket handlade om att jag kände tillit till henne som människa. Och hon använder sig av naturen, säger Sofia. Hon sammanfattar: Att komma till hennes hem och där hon lever och hennes trädgård som hon bjuder in till. Det påverkade mig. Hon bor enkelt och lever som hon lär. Jag gillade det fast det blev en väldigt kraftfull upplevelse.

Behov av självrespekt

Sofia kände sig stressad och ville känna sig mer avslappnad. En annan effekt var att hon kände att hon vill bli bättre att lyssna på vad hon själv vill och i mindre utsträckning göra som någon annan vill.

– Jag själv har inte gett plats för det jag mår allra bäst av. Jag har försakat mig själv och hoppat över saker som jag tycker är roliga och intressanta. Jag har länge jobbat med roliga saker men inte alltid fått göra på mitt sätt.

Samma sak har hon upplevt i relationer, att hon inte kommit helt till sin rätt och nått sin fulla potential. Resultatet av de tre timmarna hos Eva Solhäll blev omvälvande.

– Jag fick en puff av respekt för mig själv. Jag strävar efter att få mer respekt för mig själv, säger Sofia som egentligen heter något annat.

Naturlig och mänsklig miljö

Vad är då hemligheten? Egentligen ingen alls. Eva Solhäll strävar efter att trädgården ska efterlikna de ursprungliga miljöer som människor sökte sig till när de skapade boplatser. Tillgången till vatten, buskar för skydd, tillgång till solljus och frånvaro av snår och taggbuskar lockar människan att skapa en boplats eller i alla fall för rast och vila. Och det ska av naturliga skäl heller inte vara för öppna ytor, vilket även forskningen visar.

– Vi mår inte så bra av alltför tillrättalagda trädgårdar. En inramad mysig plats finns ofta, vilket är bra. En plats för avskildhet är bra.

En variationsrik trädgård med blandade buskar, träd, plats för lek och eldning är idealet och återfinns i hälsoträdgården. En trädgårdsarkitektur som ser klart annorlunda ut än de som dominerar i trädgårdstidningar.

– Jag har tagit del av forskning och det har visat sig att det jag gör stämmer med vad forskningen säger. Det naturen gör för dig är det naturliga. Studera naturen är inte uttröttande för hjärnan.

Den läkande naturupplevelsen

Enligt Solhäll har vi två sätt att koncentrera oss på. Antingen genom fokuserad uppmärksamhet, som när vi till exempel kör bil eller löser problem på jobbet. Eller spontan fascination, som när vi tittar på en eld. Spontan fascination har läkande effekter.

– För den som vill ha mer rörelse under retreaten går det att ordna, säger Eva Solhäll.

– Mitt bidrag är den prestationslösa rörelsen. Vi vandrar upp för backen. Du blir inte mer andfådd än att du kan prata. Men om någon vill anstränga sig  hårt kan man få göra det på olika sätt med rörelse, i skogen eller att göra hårt arbete på gården. Så att pulsen går upp, man får träna kondition, muskler och få utlopp för rörelsebehov. Att röra sig i 30 minuter per dag hjälper mot depression.

Eva Solhäll driver hälsoträdgården som ett idéburet och socialt värdebaserat företag.

– Jag har sett att det här kan göras som ett bidrag till den välfärd som finns.

Så gott som samtliga hälsoträdgårdar i Stockholms län drivs av privatpersoner. Ett undantag finns: Nacka skolhälsoträdgård drivs av Nacka kommun. Just den har ett uttalat syfte att ge rehabilitering till personer som saknar sysselsättning.

Artikeln är tidigare publicerad i en längre version i tidningen Syre Stockholm

Text och bild: Thomas Gustafsson