Detta konstverk är skapat av Ben Vit som egentligen heter något annat.

Skulpturen “Nöthuvet” är ämnat att uttrycka vad jag tycker om ordmobbarna/ordstalkarna, nämligen att “de är ena jävla nötter”, därför har jag gjort huvudet av bara hasselnötter. Ordet “osynlig” i bystens plakett syftar på att jag nästan aldrig ser ordmobbaren/ordstalkaren utan de agerar tex bakom en vägg, bakom andra människor eller bakom mig osv. De har även en del andra starka kort för att undkomma upptäckt. Ett sådant är att de oftast använder ord i låga volymer, cirka 25 dB som når mina öron, som gör att det blir svårare för mig att få ett vittne för vad som händer.

Jag har under många år varit utsatt för ordmobbning/ordstalkning i min lägenhet och ute i samhället. Det är till antalet mest ungdomar som håller på med detta men även äldre barn förekommer. De äldre barnen har märkligt nog sitt beteende sanktionerat av målsmän eller andra vuxna i sin närhet. Den mesta ordstalkningen kommer från min lägenhetsgranne ihop med kompisar och de har numera blivit medelålders.

Jag kan kontaktas på e-post:
ben.vit@live.se