Jouanita Törnström var tidigare borderlinepatient inom psykiatrin. Nu mår hon bra och driver ett eget företag med fokus på återhämtning från psykisk ohälsa. Genom att delta i många kurser och DBT-behandling har Jouanita återhämtat sig från psykisk ohälsa i form av Emotionellt Instabilt personlighetssyndrom (EIPS), svår ångest och depressioner.

 

Den egna erfarenhetens möjligheter

– Under tiden som jag var med på olika kurser så förstod jag plötsligt att jag själv höll på att återhämta mig. Plötsligt insåg jag vad återhämtning var för något, berättar Jouanita.

Hon har också skrivit två böcker där hon beskriver sitt liv med Emotionellt Instabil personlighetsstörning (EIPS/Borderline): ”Ansiktet bakom masken – om att vara borderline” och ”Våga säga ja till livet – om att övervinna borderline”.

Jouanita håller i första hand föreläsningar för personal, chefer och brukare om sin egen erfarenhet. Förutom föreläsningarna utbildar hon dem i ”Första Hjälpen till Psykisk Hälsa”, ”Bättre bemötande”-kurser, ” SIP (Samordnad Individuell Planering) utifrån ett brukarperspektiv” samt ”Återhämtningsinriktat förhållningssätt” för sitt företag. Hon deltar även i paneldebatter och fokusgrupper.

Hur har dina föreläsningar tagits emot av personal och chefer?

– Intresset har varit stort, säger Jouanita. Anledningen till att jag började föreläsa om min egen erfarenhet var dels för att presentera min första bok, dels för att inge hopp till andra, både anhöriga, personal och patienter.

Det intressanta är att personal och chefer oftast inte vet vad återhämtning är för något. De tror att återhämtning handlar om att bli frisk, att en person blir botad men återhämtning handlar inte om det, utan det handlar om att kunna hantera sin vardag.

Jag säger aldrig att jag är frisk från mina diagnoser. Jag säger istället att jag har återhämtat mig från dessa. Vad är friskt och vad är sjukt? undrar Jouanita.

Personalen blir ofta väldigt intresserad och även fascinerad av temat återhämtning, eftersom de sällan får träffa personer som har återhämtat sig. Framför allt gäller det slutenvårdspersonal.

Emotionellt Instabilt personlighetssyndrom (Borderline)

Att leva med denna diagnos innebär:

  • Stora ansträngningar för att undvika verkliga eller fantiserade separationer.
  • Instabila och intensiva relationer.
  • Identitetsstörning.
  • Impulsivitet av självdestruktivt slag.
  • Hantering av starka känslor på ett sätt som kan bli skadligt för en själv.
  • Snabba svängningar mellan hygglig balans och katastrof, en tendens till att idealisera eller nedvärdera personer i sin omgivning och ofta uppfattning av världen som antingen vitt och svart.
  • Inte sällan självskadebeteenden och ätstörningar.
  • Kroniska tomhetskänslor.
  • Problem med ilska.

Borderline är ingen livslång diagnos och den bästa behandlingen är DBT (dialektiskt beteendeterapi), där man får lära sig hantera och stå ut med svåra känslor.

Grundorsaker till diagnosen

En av orsakerna som Jouanita nämner i sin bok är om barnet har växt upp under svåra förhållanden med splittring av familjen. En annan orsak till att utveckla denna personlighetsstörning kan vara fysisk eller psykisk misshandel. Ytterligare orsaker kan vara att man har små, svårbestämbara avvikelser i hjärnan.

Ansiktet bakom masken – om att vara borderline

”I samhörighet med andra människor sätter man ofta på sig en mask som döljer hur dåligt man egentligen mår”, skriver Jouanita i sin bok ”Ansiktet bakom masken – om att vara borderline” från 2004.

Boken var startskottet för hennes föreläsningar. I den första boken beskriver Jouanita hur det är att ha EIPS och där får vi följa hennes berättelse i dagboksform. Jouanita beskriver hur svårt det kan vara för en person med borderline att känna hela spektrumet av känslor, som till exempel empati, glädje, sorg och hat. Istället känner personen ofta likgiltighet och tomhet. I den andra boken ”Våga säga ja till livet- om att övervinna borderline” lägger hon större vikt vid bemötande och återhämtning. Jouanita berättar att skrivandet av böckerna har varit som terapi för henne. Böckerna kan man få tag på antingen direkt via hennes hemsida eller via bibliotek. Eftersom böckerna har några år på nacken så finns de troligtvis inte i någon bokhandel längre.

Engagemang i RSMH

Jouanita började arbeta som föreläsare och vice kursledare för RSMH 2006. Detta ledde senare till att hon höll i många utbildningar och 2010 blev hon huvudansvarig. H on administrerar nu kurser om ”Återhämtningsinriktat förhållningssätt”, ”Första Hjälpen till Psykisk Hälsa”, ”Bättre bemötande”. Ett nytt projekt är också på gång: ”Att arbeta trots psykisk ohälsa” för RSMH. Hon har även en anställning hos RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) i Stockholm där hon arbetar med olika former av utbildningar som rör psykisk ohälsa/hälsa.

Jouanita anser att det är jätteviktigt att patienter och anhöriga får ökat inflytande och delaktighet i vården.

– Det är vi som är experter på oss själva. Jag kan ibland bli lite less på personal som tror att de är experterna, säger Jouanita.

 

Text: Karin Olin Knutsson och Petra Rohrer

Foto: Tua Lilja