I höst ska ett antal försökspersoner ge sina uppriktiga åsikter om alger – hur de smakar, luktar och ser ut. Testerna görs inom ramen för ett forskningsprojekt. Det syftar till att ta reda på vad konsumenter tycker om de ätbara havsväxterna.

Ätbara alger i olika former innehåller ovanliga kolhydrater som verkar vara särskilt hälsosamma för oss.

Sedan några år undersöker en grupp forskare i bioteknik tångens näringsinnehåll och hållbarhet. De har förhoppningen att kunna bidra till att tång kan hamna på tallriken. Det kan ske i form av pasta, bröd eller i sin hela struktur. Kapslar och pulver kan bli ett alternativ. Eva Nordberg Karlsson, professor i bioteknik, leder gruppen..

Testpersoner ska provsmaka bruna, gröna och röda alger i olika konsistens


Marknaden är fortfarande ganska ny och kunskapen om vad exempelvis konsumenter tycker är inte glasklar. I ett pågående forskningsprojekt tar därför bioteknikforskarna hjälp av konsumtionsforskare. De ska ta reda vilka slags alger som konsumenterna gillar bäst i fråga om smak, textur, doft och utseende.

Projektet, som nu är inne på sitt avslutande år, är finansierat av Formas med 7,5 miljoner kronor. Professor Cecilia Fredriksson vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. leder arbetet.

I höst kommer ett antal personer att få testa bruna, gröna och röda alger i olika konsistens och svara på frågor om hur algerna ser ut, doftar, smakar och känns i munnen. Därefter kommer personerna att bli intervjuade enskilt och i grupp.

– Det är väldigt spännande att arbeta tvärvetenskapligt med en marin resurs som tång. Med våra olika kompetenser kan vi belysa tången från olika perspektiv och visa att tången är ett komplext fenomen. Det säger Cecilia Fredriksson, professor i etnologi vid Lunds universitet.

För att utforma undersökningen har de tagit hjälp av Karin Wendin, professor i mat- och måltidsvetenskap vid högskolan i Kristianstad. Hon har stor erfarenhet av att designa sensoriktester.

Förhoppningen är att projektet ska utmynna i djupare förståelse för på vilket sätt tång och alger bäst kan komma till användning.

Undersökning av ätligheten hos alger


Initiativet till gemensamma sensoriktest kom från de båda doktoranderna Madeleine Jönsson, bioteknik och Annabell Merkel, tjänstevetenskap.

– Annabell och jag forskar på tång utifrån olika disciplinära perspektiv. Då tyckte vi det vore intressant att hitta en gemensam frågeställning när vi fick chansen att initiera en studie tillsammans. Det säger Madeleine Jönsson.

De bestämde sig för att vidare undersöka ätligheten hos alger utifrån konsumenters perspektiv, med deras erfarenheter och uppfattningar. Och sedan länka det till tångens kemiska sammansättning och fysiokemiska egenskaper.

– På så vis hoppas vi nå en förståelse för hur och av vilka anledningar konsumenter skulle vilja konsumera tång i framtiden.


Foto: Andrew Martin från Pixabay