Knappt igenkänd
bakom masken
vill jag spola alla virus
ner i vasken

Text: Ingor Li, produktion, Uppsala Kulturförenings skrivarverkstad

Foto: Mahmud Shoeb, från Pixabay