Jämka hit och jämka dit

Vara till lags och lyssna

Passa in och pusta ut

skynda och vara snäll

Försöka att hänga med

Och att duga

Att hamna inom ramarna

Vill så gärna vara med

Tappat bort mig själv

Vem är jag?

 

Text: Mary Dolk

Foto: Lisa H. Ekbom