Kultur

Den digitala galenfestivalen i Uppsala
bjöd på spännande överraskningar

Inspelningen av den digitala Galenfestivalen 2020. Fotograf: Veronica Malm
För åttonde året arrangerade Hjärnkoll Uppsala län Galenfestivalen lördagen den 26 september 2020. Nytt för i år var att festivalen gick av stapeln senare än vanligt, i september, istället för juni. På grund av coronapandemin sändes den digitalt via Hjärnkolls Facebooksida.


Första gången Galenfestivalen arrangerades i Uppsala var 2012. Initiativtagare var dåvarande kampanjledaren för Hjärnkoll Uppsala län, Elisabet Alphonse. Då hölls den i stadsparken och hade omkring 800 besökare.

Hjärnkoll Uppsala län hade till den digitala sändningen lånat en lokal hos medarrangören Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala. Lokalen lämpade sig bra för ändamålet. Moderatorer var Marie-Louise Sahlberg och Yvonne Kallträsk som på ett utmärkt sätt guidade tittarna genom sändningen. Tittarna som följde den digitala sändningen av festivalen varierade mellan 12-18 personer.

Blandning av lek, humor och allvar

Någon tittare hade skrivit en kommentar på Facebooksidan om att hen uppskattade blandningen av lek, humor och allvar som Galenfestivalen alltid innehåller. Tittarna blev bland annat bjudna på hattmakeri, diktläsning, konstfilmer från två av Uppsalas träffpunkter, musikunderhållning, skrythörna, ansiktsmålning, presentation av fyra patient – och anhörigföreningar (Balans, IFS, Attention Håbo och OCD – förbundet samt Hjärnkoll Uppsala län, “levande böcker” – som är en slags föreläsning med personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa som går ut på att man får möjlighet att i en mindre grupp får lyssna till en intressant persons berättelse. Dock ingick inte det i den ordinarie sändningen, utan tittarna fick anmäla sig till detta via Hjärnkolls e-post.

Pris för förslag på konstfilmer och intervju med Region Uppsala

Dessutom blev Ulrika Toresten från Region Uppsala intervjuad om satsningen på att utbilda sin personal i “Första Hjälpen till Psykisk Hälsa”. För mer information om utbildningen, se: https://ki.se/nasp/mhfa-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa. Intervjun gjordes av en av Hjärnkolls ambassadörer med stöd av Veronica Malm som är anställd av Hjärnkoll. I slutet av sändningen fick två personer, Anna-Maria Lundberg som arbetar på Vuxenskolan och Vox Vigors egen Thomas Gustafsson, ta emot pris för sina förslag till aktiviteter till festivalen. Anna-Maria föreslog intervjun med Region Uppsala och Thomas konstfilmerna.

Moderatorerna Marie-Louise Sahlberg och Yvonne Kallträsk hade också ett samtal med Kurt Nyberg som är ordförande för Hjärnkoll Uppsala län. Han berättade bland annat om varför festivalen nu sändes digitalt – det var inte bara på grund av pandemin. Hjärnkoll vill också nå ut till fler människor med hjälp av digitala sändningar. Man vill framför allt att länets skolor ska få tillgång till material digitalt. Kurt sade att Hjärnkoll vill att alla människor i länet ska ha samma avstånd till ambassadörerna.
Text: Petra Rohrer
Foton: Veronica Malm

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar

Inspelningen av den digitala Galenfestivalen 2020. Fotograf: Veronica Malm
Petra Rohrer:
Den digitala galenfestivalen i Uppsala
bjöd på spännande överraskningar