integritetspolicy

Vox Vigor ägs av Studiefrämjandet Uppsala Västmanland och följer Studiefrämjandets nationella integritetspolicy.