Ledare

Vox Vigor fyller ett år – Vi blickar tillbaka

Monica Atterberg
Text

Idag för ett år sedan, den 28 augusti 2018, invigdes nättidningen Vox Vox på Studiefrämjandet Uppsalaregionen. 55 inbjudna gäster, politiker, vårdpersonal och brukare fick stifta bekantskap med Vox Vigor, nättidningen som vill ge folk som inte mår bra en starkare röst och förbättra kommunikationen mellan olika grupper i samhället. Behövs vi? Vad är fel? Och vad har vi lyckats med?

Många är drabbade

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik angav 17 procent av befolkningen 2018 att de hade nedsatt psykiskt välbefinnande. 39 procent av befolkningen mellan 16 och 84 år sade att de hade lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. Fyra procent av männen och tre procent av kvinnorna har funderat på att ta sina liv under det senaste året.

Vi känner dom men kanske inte

Jag tror att praktiskt taget alla känner en eller flera med psykisk ohälsa. Men kanske vet de inte om det.  För det anses fortfarande så skamfyllt att många tiger om sina besvär. Är man arbetslös, har dålig ekonomi, är för tjock, har dåliga tänder, låg utbildning eller ännu värre har en psykisk diagnos – då är det ens eget fel. I en TV-dokumentär, Donald Trump: Vägen till makten, får syskonen tidigt lära sig att det är en skillnad mellan losers och killers. Sistnämnda är det fina och det som skapar framgång.

Inflytande, pengar och arbete

Ibland känns det som om vi i Sverige inte kommit mycket längre. Det görs försök till brukarinflytande men det tar lång tid att få se de goda resultaten, de resultat som spelar roll för dem som inte mår bra. Och när kommer politikerna att inse att vi inte har råd att inte ta tillvara de erfarenheter som många personer med psykisk ohälsa besitter? Vi behöver en flexiblare arbetsmarknad där det finns plats också för dem som bara orkar arbeta några timmar om dagen. Det måste till någon form av basinkomst – hur den nu ska utformas – som alla kan leva på.

Utbildning för att ändra på folks attityder

Folks attityder bidrar också oerhört mycket till att många mår sämre. Här tror vi i Vox Vigor att utbildning, till exempel genom studieförbunden och riksförbundet Hjärnkoll, spelar stor roll. Vi ser träffpunkterna som viktiga samlingsplatser för att många ska slippa bli isolerade och känna sig ensamma.

Vox Vigor har skapat debatt

Det vi arbetat med i Vox Vigor under det gångna året är att i text och bild belysa olika aspekter av att inte må bra och försöka få igång en debatt mellan politiker, vårdpersonal, anhöriga och brukare. Många artiklar har marknadsförts och diskuterats i stora delar av Sverige. Ledningen för Psykiatrins hus i Uppsala har tagit våra insändare på allvar och håller nu på med en ombyggnad för att ta bort lyhördheten i huset.

Utställningar om psykisk ohälsa och kurser

Vid sidan om själva tidningen har Vox Vigor ordnat två utställningar om psykisk hälsa/ohälsa. Vi planerar att visa den andra utställningen på fler platser i länet. Redaktionen har också bedrivit kurser i skrivande och foto för att ge fler möjlighet att berätta om sina erfarenheter av psykisk ohälsa och delta i en konstruktiv debatt.

Ny förening har bildats för att få Vox Vigor att leva vidare. Finansiär idag är Arvsfonden.

Vid sidan om projektet bildade vi i december 2018 en förening, Vision Vox Vigor, som vill jobba för en överlevnad av tidningen när projektet avslutas vid årsskiftet. Vi uppmanar alla att bli medlemmar. Mejla ditt intresse till <info@voxvigor.se>!

Monica Atterberg

Lämna en kommentar

Relaterade artiklar