Foto: Cici Rettig

Äntligen kan Arvsfondsprojektet Orda visa upp resultat i form av en antologi och utställning “Ohörda ord”. Under nästan två år har Ordadeltagarna träffats, skrivit, och jobbat tillsammans. Totalt är cirka 30 författare med i antologin.

 
Studiefrämjandet utlovar en konstnärlig utställning.

Program:
– Kl 13:00 Invigning
– Kl 13:00 Ordaförfattarna läser upp
sina texter från antologin. Uppläsningen kl 13 livesänds via Facebook. Klicka här för att komma till evenemanget.
– 17:00 Uppläsning. Enbart på plats.
– 18:00 Avslutning

FAKTA om Orda
Orda är ett treårigt skrivprojekt för personer med intellektuell funktionsnedsättning
från åldrarna 12 år och uppåt.
Mer information och smakprov