”Våga prata om psykisk ohälsa” står det på våra badges från Hjärnkoll. Något som även det är viktigt är ”Våga fråga om psykisk ohälsa ”. 

Det viktigaste för mig är alla sorts övergrepp på barn. Det har varit jämt varit en tystnadskultur då barn far illa och det måste vi bryta. 

De enda som tackar oss för vår tystnad är pedofilerna. Få vågar prata om detta och då blir det enklare för dem att fortsätta. 

Barn är vår nutid, vår framtid och vårt hopp och vi måste bli bättre på att hjälpa dem för allas vår skull. 

Vi behöver öppna våra ögon för vad som sker i vår närhet och hjälpa dem som inte kan hjälpa sig själva. Det är skambelagt och vi måste visa att det inte finns anledning till skam för de utsatta. 

Våga prata om psykisk ohälsa. Våga fråga ett barn som du misstänker far illa. Det kan rädda en nutid och en framtid och ge hopp där allt är hopplöshet. 

Text: Ylva Bergström 

Foto: Artak Petrosyan/Unsplash