Erik Klingenberg, suicidpreventionssamordnare i Region Uppsala, är en av de drivande krafterna bakom suicidpreventionsdagen som arrangeras på måndag 10 september i Uppsala konsert & Kongress. Flera föreläsare kommer att berätta om sina insatser för att motverka självmord.

Vad är syftet med dagen?

– Syftet med dagen är att uppmärksamma internationella suicidpreventionsdagen. Valet av datum är ingen slump eftersom den 10 september är WHO:s etablerade internationella suicidpreventionsdag, säger Erik Klingenberg.

Vad vill ni uppnå mer?

– Vi vill också sprida kunskaper om hur man kan arbeta förebyggande. Det finns utbildningar där man får lära sig att identifiera psykisk ohälsa. Med kunskaper minska till exempel rädslan för att fråga människor som mår dåligt hur de verkligen mår. Vi kommer även att livesända föreläsningarna på vår hemsida och det går att titta på dem i efterhand.

Erik Klingenberg, suicidpreventionssamordnare i Region Uppsala, som uppmärksammar internationella suicidpreventionsdagen. Foto: Privat

Erik Klingenberg, suicidpreventionssamordnare i Region Uppsala, som uppmärksammar internationella suicidpreventionsdagen. Foto: Privat

Vilka vänder ni er till?

– Vi vänder oss brett till flera i samhället. Fler människor måste förstå att det här är en fråga somberör oss alla. Vi på Region Uppsala vill också se ett ökat samarbete med och mellan kommunerna i länet för att kunna minska antalet självmord. Skola, socialtjänst och vården behöver samarbeta mer. Ingen enskild huvudman kan lösa saken.

Vilka utöver Uppsala kommun samarbetar ni med under dagen?

– Vi har även samarbete med Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes stöd, Spes, i vårt suicidpreventiva arbete och med att arrangera suicidpreventivdagen i Uppsala. Spes är på plats. Suicide zero bidrar med en föreläsare.

Kvällsarrangemang:

Kl.19.00-20.00 blir det sång, musik och ljuständning i Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala för att minnas personer som har begått självmord. Detta sker i samarbete mellan Föreningen Balans Uppsala län, SuicideZero, Spes (SuicidPrevention och Efterlevandes stöd) Svenska Kyrkan samt Hjärnkoll Uppsala län.

 

För mer information om SPES, gå gärna in på: http://spes.se/2017/06/spes-uppsala-valkomnar-till-samtalstraffar/

Suicidpreventionsdagen går att lyssna till live och i efterhand kan du lyssna här!

Text: Thomas Gustafsson

Foto: Monica Atterberg